ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επικοινωνία μεταξύ μηχανών, metadata και spam προβληματίζουν τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων

Ο προτεινόμενος κανονισμός ePrivacy έχει ως σκοπό την επικαιροποίηση των κανόνων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της επλήρωσης του σκοπού αυτού, με τον κανονισμό ePrivacy επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός των υπαρχουσών αρχών, ο σαφής καθορισμός των τεχνολογικών απαιτήσεων και η θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων εφαρμογής των κανόνων. Σε συνέχεια των δύο … Read more

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής η παρακολούθηση των emails εργαζομένου

Με μία σημαντική απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (email) εργαζομένου από τον εργοδότη του, συνιστά παραβίαση του δικαιώματός του την ιδιωτική ζωή και αλληλογραφία (άρθρο 8 ΕΣΔΑ). Η υπόθεση (Barbulescu v. Romania) ξεκινά το 2007, όταν μία εταιρεία στη Ρουμανία αποφάσισε να απολύσει τον εργαζόμενό … Read more

Η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Νίκος Δ. Λαγαρίας,  δικηγόρος O Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, από την 2.5.2017 μέχρι την 12.6.2017, ένα σχέδιο νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. (Μπορείτε να δείτε το σχέδιο νόμου εδώ: http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/downloads/2017/05/sxedio_nomou_filo_paidi.pdf) Ο εισηγητής Υπουργός έκανε στις 17.5.2017 την παρακάτω έγγραφη δήλωση, από την οποία αναδεικνύεται κατά τρόπο … Read more

Δικαίωση για την πρωτοβουλία «STOP TTIP» από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε χθες την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μη καταχώρισης της πρότασης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Stop TTIP». Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, η πρόταση αυτή δεν συνιστά απαράδεκτη ανάμειξη σε μια εν εξελίξει νομοθετική διαδικασία, αλλά έγκαιρη και θεμιτή έναρξη δημοκρατικού διαλόγου. Όπως επισημαίνει το Δικαστήριο, η δημοκρατική αρχή, η … Read more

Πώς επηρεάζουν οι νέοι κανόνες για την προστασία δεδομένων τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συλλέγετε, αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της επιχείρησής σας;  Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι περισσότεροι, οι νέοι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά, όχι μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) είναι αποτέλεσμα μίας … Read more