ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ προς το ΑΣΕΠ για απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αιτήσεων υποψηφίων

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικό/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) έστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), κ.Καραβοκύρη Ιωάννη για την απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών αιτήσεων υποψηφίων.

Η επιστολή στάλθηκε επειδή το τελευταίο διάστημα παρατηρείται η επανεμφάνιση φαινομένων καθυστερήσεων και εν γένει δυσχερειών στην υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων υποψηφίων σε όλες τις κατηγορίες διαγωνισμών καθώς επίσης και στην έκδοση, έλεγχο και οριστική επικύρωση των αποτελεσμάτων. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας των αιτήσεων και στην ελλειπή ηλεκτρονικοποίησή τους.  

maxresdefaultΣε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν χειρόγραφα αρκετά διαφορετικά έντυπα τα οποία κατεβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή από τον ιστοχώρο του ΑΣΕΠ. Η διαδικασία αυτή επιφέρει μεγάλο φόρτο εργασίας στις υποδομές του οργανισμού ενώ προκαλεί συχνά παρανοήσεις και σφάλματα στη συμπλήρωση των εντύπων από τους υποψηφίους. Οι δυσλειτουργίες αυτές συνεπάγονται καθυστερήσεις στην επεξεργασία, επικύρωση και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων. Αυτού του είδους η πολυπλοκότητα είναι ευεπίφορη σε πολλές ενστάσεις οι οποίες με τη σειρά τους την αναπαράγουν. Ακόμα, η ακύρωση προσλήψεων μετά από μεγάλο χρονικά διάστημα κατά το οποίο το προσωπικό εργαζόταν προκαλεί κοινωνικά προβλήματα αλλά και πλήττει το υψηλό κύρος που έχει κατακτήσει ο θεσμός.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει την απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση όλων των διαδικασιών αιτήσεων προσωπικού που είναι της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ. Η  ηλεκτρονικοποίηση των αιτήσεων στην πηγή της πληροφορίας με τη χρήση απλοποιημένων φορμών και με τη διαλειτουργικότητα των υποδομών του ΑΣΕΠ με σχετικά πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημοσίου θα έχει καταλυτικές θετικές επιδράσεις στη λειτουργία του θεσμού, όπως:

  • Θα αυξηθεί σημαντικά ο χρόνος απόκρισης του συστήματος.
  • Θα επιτευχθεί η επαλήθευση των στοιχείων την ώρα της υποβολής τους και συνεπώς
  • θα μειωθεί δραματικά ο απαιτούμενος φόρτος εργασίας για το προσωπικό, και
  • Θα μειωθούν οι πιθανότητες λαθών στη συμπλήρωση, κάτι που θα αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία του κοινού από την εξυπηρέτηση του θεσμού.

Δείτε εδώ την επιστολή.

Leave a Comment