ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πώς επηρεάζουν οι νέοι κανόνες για την προστασία δεδομένων τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Συλλέγετε, αποθηκεύετε και επεξεργάζεστε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της επιχείρησής σας;  Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να πιστεύουν οι περισσότεροι, οι νέοι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά, όχι μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) είναι αποτέλεσμα μίας μακράς και έντονης διαβούλευσης, ο Κανονισμός, έρχεται με πλήρη και δεσμευτική ισχύ για όλα τα Κράτη-Μέλη, να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν, αποθηκεύουν, χαρακτηρίζουν και ταξινομούν τα δεδομένα, καθώς επίσης και για τον τρόπο, με τον οποίο οι οργανισμοί προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Προς ενίσχυση των παραπάνω, ο Κανονισμός θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα την υποχρέωση λογοδοσίας των οργανισμών απέναντι, τόσο στα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζονται, όσο και στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα infographic με βασικές πληροφορίες για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τους νέους κανόνες που αφορούν όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται η έδρα τους.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, η εφαρµογή αυστηρότερων κανόνων σχετικά με την προστασία των δεδοµένων από τον Μάιο του 2018 συνεπάγεται ότι οι πολίτες θα ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τα δεδοµένα τους καθώς και επιχειρηµατικά οφέλη με ισότιµους όρους.

Διαβάστε όλο τον κανονισμό

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

 

Σχετικά άρθρα: Καλώς ήρθατε στο Web 3.0.! Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων και ο Ρόλος του Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Leave a Comment