ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Άδειες Copyleft και Τεχνητή Νοημοσύνη

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και πολλές διαφορές σχετικά με το πώς τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να επηρεάσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τους χρήστες της. Η μήνυση που κατατέθηκε κατά της OpenAI από το Authors Guild και ορισμένους επώνυμους συγγραφείς, όπως οι George RR Martin, John Grisham και Jodi Picoult (υπόθεση 1:23-cv-08292, ο ισχυρισμός ότι το ChatGPT παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα στα έργα των συγγραφέων, είναι ένα μόνο παράδειγμα. Όλα αυτά είναι συναρπαστικά και έχουν δημιουργήσει μεγάλο όγκο δημοσιεύσεων μέσα στο έτος από τότε που η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη εμφανίστηκε στη σκηνή, αλλά τι γίνεται με το copyleft ? Θα μπορούσε αυτό το προπύργιο του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα να σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου κώδικα με λίγη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι προγραμματιστές μπορεί να ανακαλύψουν ότι ο κώδικάς τους πρέπει να είναι διαθέσιμος σε άλλους για χρήση και ανάπτυξη επειδή χρησιμοποίησαν κατά λάθος κώδικα copyleft;

Ας ξεκινήσουμε ορίζοντας τους όρους πνευματική ιδιοκτησία και copyleft. Η Πνευματική ιδιοκτησία, που μάλλον είναι οικεία σε όλους μας, προστατεύει τα δημιουργικά έργα – αυτό δίνει στον ιδιοκτήτη το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής και χρήσης του έργου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να παράγουμε και να διανέμουμε αντίγραφα ενός βιβλίου ή μιας ταινίας χωρίς εξουσιοδότηση από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων σε αυτό το βιβλίο ή την ταινία. Ενώ τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να θεωρηθεί ότι εμποδίζουν τη χρήση ενός έργου, μια άδεια copyleft, από την άλλη πλευρά, το προωθεί.

Μια βασική πτυχή της έννοιας του copyleft είναι ότι ένα έργο που διατίθεται με άδεια copyleft μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να τροποποιηθεί, αλλά το παράγωγο που προκύπτει πρέπει να διατίθενται σε άλλους για χρήση και τροποποίηση με τον ίδιο τρόπο. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί κανείς να βασιστεί σε ένα κομμάτι λογισμικού copyleft, για παράδειγμα, αλλά πρέπει στη συνέχεια να γίνει διαθέσιμη η παράγωγη εργασία που προκύπτει υπό τις ίδιες συνθήκες copyleft. Ο τρόπος με τον οποίο οι άδειες copyleft εξαπλώθηκαν σε οποιαδήποτε παράγωγα έργα, και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε παράγωγα αυτών των παραγώγων και ούτω καθεξής, τους χάρισε το όνομα “viral licences“.

Η ιδέα του copyleft έχει τις ρίζες της στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και στο πρόσωπο του Ρίτσαρντ Στάλμαν. Το 1985, ανέπτυξε την πρώτη άδεια copyleft, την Emacs General Public License, μετά τη δυσαρέσκειά του για μια εταιρεία που εργαζόταν σε λογισμικό που τους έθεσε στη διάθεσή του και στη συνέχεια δεν του επέτρεψε να συνεχίσει να αναπτύσσει την ενημερωμένη έκδοση τους. Η Γενική Δημόσια Άδεια Emacs εξελίχθηκε αργότερα σε Γενική Δημόσια Άδεια GNU (GPL), που είναι τώρα μια κατηγορία μερικών από τις πιο γνωστές και δημοφιλείς άδειες copyleft. Ο Richard Stallman συνέχισε την έναρξη του έργου GNU, μια μαζική συλλογική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ελεύθερου λογισμικού και να ιδρύσει το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού – FSF, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με παγκόσμια αποστολή να προωθεί το ελεύθερο λογισμικό και την ελευθερία των χρηστών υπολογιστών.

Οι άδειες Copyleft συνδέονται στενά με την ιδέα του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (FOSS), οι αρχές του οποίου προέκυψαν από τα οφέλη που βρήκαν οι πρώτοι μηχανικοί λογισμικού στην κοινή χρήση και τη συνεργασία με άλλους.Μια βασική αρχή του copyleft είναι ότι ο καθένας πρέπει να μπορεί να επωφεληθεί από ένα έργο, αλλά ότι οι περαιτέρω εξελίξεις θα πρέπει να ωφελήσουν και όλους τους άλλους.

Η έννοια του copyleft φαίνεται αρκετά απλή όταν εξετάζεται η απλή περίπτωση τροποποίησης κάποιου λογισμικού copyleft – μπορεί κανείς να το κάνει, αλλά πρέπει να κάνει την τροποποιημένη έκδοση διαθέσιμη για χρήση και ανάπτυξη και σε όλους τους άλλους. Αλλά μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο. Για παράδειγμα,Πότε ακριβώς είναι ένα έργο παράγωγο άλλου έργου;Η εικόνα θολώνει ακόμη περισσότερο όταν εξετάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη, και ιδιαίτερα τις πρόσφατες εξελίξεις στο Generative AI.

Γενικά, τα εργαλεία AI λειτουργούν επειδή έχουν εκπαιδευτεί σε παραδείγματα – αυτή είναι η αρχή της μηχανικής μάθησης, ότι μια τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μάθει από δεδομένα εκπαίδευσης και μπορεί να γενικεύσει τις απαντήσεις ή τις λύσεις σε προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ολοκληρώσει μια εργασία χωρίς ρητό προγραμματισμό του πώς ακριβώς θα πρέπει να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει εικόνες σκύλων και εάν εκπαιδευτεί σωστά θα μπορεί να αναγνωρίσει έναν σκύλο σε μια εικόνα που δεν έχει ξαναδεί, επειδή μπορεί να γενικεύσει όσα έχει μάθει από τις εικόνες εκπαίδευσης.

Πολλά από τα τρέχοντα νομικά ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν να κάνουν με τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης – για παράδειγμα, η αγωγή κατά του OpenAI που αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτή η αγωγή αφορά επίσης τη δυνατότητα του λογισμικού OpenAI να «αντιγράφει» έργα συγγραφέων δημιουργώντας αποσπάσματα που είναι ίδια ή κοντά στο αρχικό υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Με παρόμοιο τρόπο,Τι γίνεται αν το υλικό που διατίθεται με άδεια copyleft χρησιμοποιείται ως δεδομένα εκπαίδευσης για την εκπαίδευση ενός εργαλείου AI; Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει στο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να αναπαράγει αποτελεσματικά μέρος αυτού του υλικού copyleft στο βαθμό που το έργο που προκύπτει θεωρείται παράγωγο και επομένως πρέπει να διατίθεται με τους ίδιους όρους με το αρχικό υλικό;

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, γενικά ο μηχανισμός της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι να αντιγράφει αυτά από τα οποία έχει μάθει, αλλά να γενικεύει λύσεις από δεδομένα εκπαίδευσης για την εκτέλεση εργασιών χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς να το κάνει. Αλλά ακόμα κι αν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν αντιγράφει ρητά και σκόπιμα λύσεις από τα δεδομένα εκπαίδευσης, δεν είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πώς ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προσφέρει μια λύση σε ένα πρόβλημα που είναι ουσιαστικά ίδια με μια λύση στα δεδομένα εκπαίδευσης, Παράδειγμα εάν τα προβλήματα είναι τα ίδια, ιδίως δεδομένων των σχετικών περιορισμών στο λεξιλόγιο και τη σύνταξη σε σύγκριση με την «ανθρώπινη» γλώσσα.

Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα των πιθανών προβλημάτων στη διασταύρωση των αδειών AI και copyleft μπορεί να βρεθεί σε ένα από τα εργαλεία AI που προσφέρουν την αυτόματη συμπλήρωση κώδικα λογισμικού. Παρόμοια με το πώς το πληκτρολόγιο ενός κινητού τηλεφώνου μπορεί να προτείνει την επόμενη λέξη ενός μηνύματος με βάση ό,τι έχει ήδη γραφτεί ή πώς ένας επεξεργαστής κειμένου προτείνει την επόμενη λέξη ή φράση καθώς πληκτρολογώ αυτήν την πρόταση, αυτό το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προτείνει αποσπάσματα ή γραμμές κώδικα που βασίζονται στον κώδικα που έχει ήδη πληκτρολογήσει ένας χρήστης. Οι ιδιοκτήτες αυτού του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιεί πιθανολογικό συλλογισμό, σε αντίθεση με την αντιγραφή κώδικα από τα εκπαιδευτικά του δεδομένα, αλλά υπάρχει η πιθανότητα η πρόταση που παρέχει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να είναι η ίδια με κάποιο από τον κώδικα από τα δεδομένα εκπαίδευσης – και αυτός μπορεί να είναι κώδικας που έχει γίνει διαθέσιμος με άδεια copyleft.

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση είναι η εξής: εάν ένας προγραμματιστής χρησιμοποιεί αυτό το εργαλείο όταν γράφει κάποιο κώδικα και χρησιμοποιεί κατά λάθος κάποιο κώδικα copyleft, τότε το λογισμικό του “μολύνεται” με την ιογενή άδεια του κώδικα copyleft;Η απάντηση δεν είναι απολύτως σαφής.

Φαίνεται λογικό να υποθέσουμε ότι η απάντηση θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων παραγόντων, από το πόσο κώδικας copyleft χρησιμοποιείται και εάν η συμβολοσειρά είναι συγκεκριμένη για το αρχικό λογισμικό ή σχετικά κοινή. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η χρήση ενός μικρού κομματιού κώδικα που καθορίζει μια κλάση ή μια συνάρτηση με έναν σχετικά συνηθισμένο τρόπο, πιθανότατα δεν θα έκανε το συνολικό λογισμικό παράγωγο έργο – παρόμοιο με τον τρόπο χρήσης μιας πανταχού παρούσης φράσης όπως «κατάπιε τον φόβο της» ή «άφησαν μια ανάσα που δεν ήξεραν ότι κρατούσαν» σε ένα μυθιστόρημα δεν θα συνιστούσε αντιγραφή όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Εάν το κομμάτι του copyleft είναι μεγαλύτερο ή πιο συγκεκριμένο, η ερώτηση είναι πολύ πιο δύσκολο να απαντηθεί και είναι ένα από τα ζητήματα που εγείρονται σε μια αγωγή στις ΗΠΑ (υπόθεση 4:2022cv06823) κατατέθηκε το 2022 κατά του συγκεκριμένου εργαλείου AI.

Όπως συμβαίνει με πολλές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, η τομή της με τις άδειες copyleft είναι σχετικά νέα και οι νομικές προεκτάσεις δεν είναι καθόλου σαφείς επί του παρόντος. Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε περισσότερη καθοδήγηση από τα δικαστήρια, καθώς οι πολλαπλές εκκρεμείς αγωγές περνούν το δρόμο τους μέσα στο σύστημα, προτού αρχίσει να προκύπτει κάποια σαφήνεια.

Ένα πράγμα που φαίνεται ξεκάθαρο, τουλάχιστον, είναι ότι η έννοια του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και οι άδειες copyleft που το υποστηρίζουν, ήταν ένα όφελος για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας γενικότερα, και αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να διατηρηθεί.

Πηγή άρθρου: https://www.hlk-ip.com/

Leave a Comment