ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LEOS: Μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για επεξεργασία νομικών κειμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαθέσει ως ανοικτό λογισμικό ένα πρωτότυπο του λογισμικού LEOS, μια εφαρμογή για την αυτόματη σύνταξη και επεξεργασία νομικών κειμένων. Η εφαρμογή αυτή τη στιγμή, υποστηρίζει μόνο τα νομικά κείμενα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, αλλά μπορεί να επεκταθεί για να υποστηρίξει άλλες νομοθετικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή Legislation Editing Open Software ή LEOS ανακοινώθηκε στο Joinup, (την πλατφόρμα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λύσεις ΤΠΕ ), στις 22 Ιουνίου. Η ανάπτυξη του πρωτοτύπου χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ISA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  και θα θα διατίθεται με την δημόσια άδεια χρήσης λογισμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EUPL.


Το LEOS θα χρησιμοποιεί πρότυπα (templates) για να βοηθάει τους χρήστες για να συντάσσουν κοινοτικές οδηγίες. Μέσω της χρήσης drag and drop, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν κεφάλαια, ενότητες και άλλα τμήματα του εγγράφου. Ακόμα περιέχει ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου WYSIWYG που επιτρέπει στους χρήστες να επεξεργάζονται λεπτομέρειες του εγγράφου, όπως παραγράφους, υποενότητες και σημεία. Με την χρήση μιας λειτουργίας παρόμοιας με το revision control, το εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν τις διάφορες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις ενός εγγράφου. Επιπρόσθετα το LEOS έχει την δυνατότητα της ταυτόχρονης επεξεργασίας ενός εγγράφου από πολλούς χρήστες και επιτρέπει την εξαγωγή των κειμένων σε HTML και PDF.

Περισσότερα για το LEOS :

https://joinup.ec.europa.eu/software/leos/description 

http://ec.europa.eu/isa/actions/01-trusted-information-exchange/1-13action_en.htm

 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/ec-publishes-open-source-code-legislation-editor

Leave a Comment