ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τι κάνει την άδεια χρήσης EUPL τόσο μοναδική;

Όταν δημοσίευσε την ‘Στρατηγική λογισμικού ανοιχτού κώδικα 2020-2023”  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέλαβε, για άλλη μια φορά, τη σημασία της διαλειτουργικότητας  του λογισμικού. Το “Think Open” δηλώνει  ότι το λογισμικό που παράγεται με σκοπό τη χρήση του εκτός της Επιτροπής, θα είναι ανοιχτού κώδικα και θα δημοσιεύεται στο κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με την άδεια (EUPL). Ένας … Read more

Η EUPL v1.2 εγκρίθηκε και επίσημα από το Open Source Initiative

Η νέα έκδοση  1.2 της  Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) που δημοσιεύτηκε στο τέλος Μαΐου, πιστοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Open Source Initiative (OSI) ως πλήρως συμβατή με τον ορισμό του ανοιχτού κώδικα ( Open Source Definition (OSD) ) Στις 13 Ιουλίου 2017, ο Richard Fontana του Open Source Initiative κοινοποίησε και επίσημα την … Read more

LEOS: Μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού για επεξεργασία νομικών κειμένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να διαθέσει ως ανοικτό λογισμικό ένα πρωτότυπο του λογισμικού LEOS, μια εφαρμογή για την αυτόματη σύνταξη και επεξεργασία νομικών κειμένων. Η εφαρμογή αυτή τη στιγμή, υποστηρίζει μόνο τα νομικά κείμενα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, αλλά μπορεί να επεκταθεί για να υποστηρίξει άλλες νομοθετικές διαδικασίες. Η εφαρμογή Legislation Editing … Read more