ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εισαγωγή στην ΤΤIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Στον απόηχο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και στον αδιέξοδο γύρο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ντόχα , η ΕΕ και οι ΗΠΑ άρχισαν διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία, την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), η οποία επιδιώκει να προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές εμπορικές συμφωνίες και να δημιουργήσει μια πραγματική διατλαντική ενιαία αγορά. Αλλά ο δρόμος μπροστά είναι στρωμένος με εμπόδια.

  • IΣΤΟΡΙΚΟ

ttipΟι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσουν μια φιλόδοξη εμπορική συμφωνία, την Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ εν συντομία) ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2013.

Αν είναι επιτυχής, η συμφωνία θα καλύπτει περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου ΑΕΠ και θα αντιπροσωπεύει μεγάλα μερίδια του παγκόσμιου εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η εμπορική σχέση μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ είναι ήδη η μεγαλύτερη στον κόσμο. Τα εμπορεύσιμα αγαθά και οι υπηρεσίες μεταξύ των δύο εταίρων είναι αξίας €2 δις καθημερινά.

Οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον έχουν θέσει έναν φιλόδοξο στόχο για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2015 (αυτός όμως ο στόχος χρειάστηκε να πάρει μια μεγάλη αναβολή).

Αλλά ο δρόμος για να φτάσουν σε μια αποδεκτή συμφωνία δεν είναι χωρίς εμπόδια. Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη εκστρατεύουν εναντίον της ΤΤΙΡ και της CETA, την πρόσφατα αρχικά συμφωνημένη εμπορική συμφωνία που βρίσκεται στο στάδιο την τελικής έγκρισης, την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) με τον Καναδά.

* Διάβασε: Η ΕΕ οριστικοποιεί την συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον Καναδά

Οι ακτιβιστές αντιτίθενται στην συμφωνία λόγω των πολλών κρίσιμων ζητημάτων που αυτή περιλαμβάνει (και που μόνο “εμπορική συμφωνία” δεν μπορεί κάποιος να την χαρακτηρίσει), αλλά πρώτα και κύρια για τον μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή-Κράτους (Investor-State Dispute Settlement, ISDS  και τους κανόνες για τη ρυθμιστική συνεργασία (rules on regulatory cooperation), που αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Θέλουμε να αποτρέψουμε το να χαμηλώσουν τα πρότυπα για την απασχόληση, την κοινωνία, το περιβάλλον, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των καταναλωτών, των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών πόρων και να ‘απελευθερωθούν’ από τις αδιαφανείς διαπραγματεύσεις. Η ECI υποστηρίζει μια εναλλακτική εμπορική και επενδυτική πολιτική της ΕΕ”, λένε σε μια Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών (European Citizens’ Initiative), την STOP TTIP

Λόγω της αύξησης των επικρίσεων, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν φτάσει σε ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, πάνω στην ISDS και η Επιτροπή δεν θα αποφασίσει για το αν θα την συμπεριλάβει μέχρι την “τελική φάση των διαπραγματεύσεων” με τις ΗΠΑ.
[Πάνω σε αυτό το θέμα: Η Επιτροπή έφερε μια νέα πρόταση για ένα νέο σύστημα επίλυσης διαφορών με την ονομασία Δικαστικό Σύστημα για τις Επενδύσεις  (Investment Court System, ICS), το σύστημα αυτό όμως, από ότι φαίνεται, είναι απλά μια νεκραναστημένη ISDS, ένα Ζόμπι ISDS (βλ. “The zombie ISDS ” από το Corporate Europe Observatory)].

Υπάρχουν ορισμένοι φόβοι, κάποιες παρανοήσεις, μερικοί μύθοι και θέλουμε να δείξουμε ότι είναι μια σημαντική συμφωνία που θα ωφελήσει τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις, την οικονομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και πολλοί από αυτούς τους φόβους δεν είναι βάσιμοι”, λέει η Ευρωπαία Επίτροπος, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Cecilia Malmstöm.

ttip-eu-komission-infografiken_englisch_722px_7

  • ΘΕΜΑΤΑ

Γεγονότα και αριθμοί
Αν η ΤΤΙΡ καρποφορήσει, θα είναι η μεγαλύτερη διμερής συμφωνία εμπορίου που διαπραγματεύτηκε ποτέ, με αποτέλεσμα εκατομμύρια ευρώ αποταμιεύσεων για τις επιχειρήσεις και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Η ΕΕ ανέθεσε την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της ΤΤΙΡ στο Centre for Economic Policy Research , που εδρεύει στο Λονδίνο. Σε αυτήν την έκθεση αξιολόγησης εκτιμήθηκε ότι η οικονομία της ΕΕ θα μπορούσε να ωφεληθεί με το ποσό των €199 δις κάθε χρόνο ή με €545 επιπλέον στις τσέπες κάθε τετραμελούς οικογένειας στην ΕΕ. Ομοίως, μια οικογένεια στις ΗΠΑ θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη συμφωνία, με επιπλέον €655 εισόδημα το χρόνο.

Οι κορυφαίοι τομείς στις εμπορευματικές συναλλαγές της ΕΕ ήταν τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός μεταφορών (κατά €71 δις στις εισαγωγές και €104 δις στις εξαγωγές), που ακολουθούνται από τα χημικά προϊόντα (περίπου €41 δις εισαγωγές και €62 δις εξαγωγές).

Οι ΗΠΑ ήταν ο κορυφαίος εταίρος της ΕΕ στην συναλλαγή εμπορικών υπηρεσιών, με τις εισαγωγές να διαμορφώνονται σε €138,4 δις (περίπου το 29% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ) και τις εξαγωγές στα €143,9 δις (περίπου το 24% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ). Συνολικά, οι εμπορικές ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών διατλαντικά είναι σχεδόν στα €2 δις ημερησίως.

Το 2008, πριν από την κρίση, περίπου 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ υποστηρίχθηκαν από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς την αγορά των ΗΠΑ.

Το 2011, οι εταιρείες των ΗΠΑ επένδυσαν περίπου €150 δις στις επιχειρήσεις της ΕΕ και οι εταιρίες της ΕΕ περίπου €123 δις στις ΗΠΑ. Κατά το ίδιο έτος, το απόθεμα των επενδύσεων στην ΕΕ έφτασε πάνω από €1,3 τρις και το σύνολο των μετοχών επενδύσεων της ΕΕ στις ΗΠΑ έφτασε πάνω από €1,4 τρις.

Επιπλέον, ακόμη και αν και οι δασμοί μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ είναι γενικά χαμηλοί, η απομάκρυνσή τους θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και αν απαλλαγούμε από τα μη-δασμολογικά εμπόδια και την γραφειοκρατία (red tape) αυτό θα ισοδυναμούσε με 10%-20% φθηνότερα αγαθά, διαπιστώνει η έκθεση.

Στο πιο πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο σχηματισμό Εμπορίου, οι υπουργοί της ΕΕ τόνισαν τη “σημασία της ΤΤΙΡ ως έναν στρατηγικό ακρογωνιαίο λίθο των διατλαντικών σχέσεων, ο οποίος θα έχει μια πολύτιμη συμβολή στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς εμπορικού συστήματος και για στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης”.

Αλλά οι αριθμοί δεν είναι τα πάντα. Ορισμένοι παίρνουν ως παράδειγμα την Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών (North American Free Trade Agreement, NAFTA ) που έχει υπογραφεί ανάμεσα στον Καναδά, τις ΗΠΑ και το Μεξικό το 1994 και λένε ότι απέτυχε να παράγει το είδος των ανταμοιβών που είχε υποσχεθεί.
Βλ. επίσης:
NAFTA Investor-State Arbitrations  (Διαιτησίες Επενδυτή-Κράτους βάσει της ISDS στην εμπορική συμφωνία NAFTA) από το U.S. Department of State

Μας υποσχέθηκαν μια τεράστια ενίσχυση σε θέσεις εργασίας και αυτό που είδαμε ήταν το ακριβώς αντίθετο στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η Celeste Drake  μια ειδικός στο εμπόριο και την παγκοσμιοποίηση στην AFL-CIO, τη μεγαλύτερη εργατική ομοσπονδία στις ΗΠΑ.

* Διάβασε: Η ομάδα εργασίας των ΗΠΑ : “Τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα μπορεί να θέτουν τις σωστές ερωτήσεις για την ΤΤΙΡ

Δεν είναι ούτε μια win-win κατάσταση και ούτε μια lose-lose, περισσότερο είναι μια μικτή εικόνα όπου μερικές πηγές  τονίζουν τα θετικά. Οι ΗΠΑ έχουν προσθέσει 25 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας από το 1994. Ο κυβερνητικός δείκτης Index of Real Manufacturing Output αυξήθηκε από τις 84,3 μονάδες κατά το πρώτο τρίμηνο του 1994 στις 119,5 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2014. Οι εργαζόμενοι στην βιομηχανία κερδίζουν επίσης πολύ περισσότερα τώρα από ότι έβγαζαν όταν εγκρινόταν η NAFTA. Οι πραγματικοί μισθοί στο Μεξικό έχουν επίσης αυξηθεί κατά 30% και η φτώχεια και οι εκπομπές CO2 έχουν μειωθεί.

Η ISDS ή η ρήτρα διαιτησίας
Ονομασμένη πρόσφατα ως ο “Juncker’s birthday headache ” (ο γενέθλιος πονοκέφαλος του Γιουνκέρ), η νομική διάταξη, που συχνά περιλαμβάνεται σε επενδυτικές συμφωνίες μεταξύ δύο κρατών, προσφέρει στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα την προσφυγή στη διαιτησία με τα κράτη που έχουν υπογράψει τη συνθήκη, εφόσον υποτίθεται ότι υπάρχει κάποια παράβαση εκ μέρους τους.

Οι υποστηρικτές πιστεύουν ότι αυτές οι ρήτρες εγγυώνται τους όρους των συνθηκών, δεδομένου ότι προσφέρουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφορών για τα μέρη που δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη (δηλ. τις εταιρίες και τους επενδυτές που δραστηριοποιούνται και επενδύουν σε ένα άλλο κράτος από αυτό που εδρεύουν).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ακόμη πως, η ISDS θα βοηθήσει και να τυποποιηθεί το επίπεδο προστασίας για τις επιχειρήσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Αλλά οι επικριτές λένε ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη για έναν μηχανισμό διαιτησίας επίλυσης διαφορών μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και οι δύο εταίροι έχουν καλά αναπτυγμένα και εξίσου ώριμα δικαστικά συστήματα. Η διαιτησία είναι απαραίτητη όταν κάποιες από τις χώρες σε μια συμφωνία δεν έχουν αξιόπιστα τοπικά δικαστήρια.

Η ISDS είναι σαν ένα από τα ανώτατα δικαστήρια του κόσμου, αλλά δεν έχει δικαστές, και μπορεί να μην μάθετε ποιοι το αποτελούν και πότε γίνονται, όταν εκδικάζουν υποθέσεις. Είναι μόνο εκεί για να προστατεύσουν τους ξένους επενδυτές”, δήλωσε ο Gus Van Harten, associate professor of law στο Osgoode Hall Law School του Τορόντο, που μελετά το καθεστώς της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους εδώ και 15 χρόνια.

Η διαιτησία διεξάγεται από έναν αριθμό εξειδικευμένων φορέων, οι διαδικασίες συνήθως διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και συχνά οδηγούν σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των διαδίκων, αντί να οδηγούν σε επίσημες δικαστικές αποφάσεις.

Οι αντίπαλοι της ρήτρας ISDS τόνισαν ότι πιστεύουν πως οι διαιτητές έχουν έννομο συμφέρον στο να “ευχαριστήσουν” τους επενδυτές και πως η διαιτησία επίλυσης διαφορών επενδυτή-κράτους έχει μια ενσωματωμένη μεροληψία υπέρ των επενδυτών.

Δεδομένου ότι οι διαιτητές είναι στην ουσία “δικαστές επί μισθώσει” και εξαρτώνται από τον αριθμό των συμμετοχών τους για να λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές “σε ένα σύστημα όπου μόνο οι επενδυτές μπορούν να καταθέσουν αγωγές, αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό κίνητρο να βρίσκονται στο πλευρό τους -καθώς οι φιλικές προς τους επενδυτές αποφάσεις ανοίγουν τον δρόμο για περισσότερες αξιώσεις, αναθέσεις και έσοδα στο μέλλον”, σύμφωνα με το Corporate Europe Observatory (CEO) , μια ομάδα εκστρατειών.

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) σημειώνει σε μια μελέτη ότι από τις 247 υποθέσεις που είναι γνωστές από το τέλος του 2013 (βλ. 3. Investment dispute settlement, a. Latest trends in ISDS, σελ.112 ), περίπου το 43% είχαν μια έκβαση υπέρ του κράτους και ένα 31% υπέρ του επενδυτή. Το υπόλοιπο (26%) έχουν διευθετηθεί.

Δεν έχει υπάρξει καμία περίπτωση διαιτησίας ISDS μεταξύ των ΗΠΑ και μιας χώρας από την ΕΕ των 15, αλλά υπάρχουν μια χούφτα υποθέσεις μεταξύ επενδυτών από τις ΗΠΑ και των νέων κρατών μελών που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004.

Μια διέξοδος από αυτήν την αδιέξοδη αντιπαράθεση θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου. “Στο διεθνές δίκαιο, είναι αρκετά σπάνιο να επιτραπεί σε έναν ιδιωτικό φορέα να μηνύσει μια χώρα. Αλλά αυτό συμβαίνει μερικές φορές, και στην Ευρώπη αυτό λαμβάνει χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”, υποστήριξε ο καθηγητής Van Harten.

Μια άλλη επιλογή, που πρότεινε η UNCTAD, είναι η προσαρμογή του υφιστάμενου συστήματος μέσω ατομικών διεθνών επενδυτικών συμφωνιών για την προώθηση της συνοχής.

Ορισμένες χώρες ήδη επιδιώκουν διαδικαστικές καινοτομίες συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων όπως τον καθορισμό προθεσμιών για την άσκηση των αξιώσεων, τον αυξανόμενο ρόλο των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ερμηνεία της όποιας συνθήκης για την αποφυγή νομικών ερμηνειών που πηγαίνουν πέρα από την αρχική πρόθεση και την καθιέρωση μηχανισμού για την ενοποίηση των απαιτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (European Consumers Organisation ) τόνισε ότι το επίπεδο της προσοχής που προσελκύεται από την συμπερίληψη στην ΤΤΙΡ του ειδικού συστήματος διαιτησίας για τους ξένους επενδυτές είναι πλήρως δικαιολογημένη.

Τα δικαστήρια μας έχουν μια μακροχρόνια φήμη στην δικαιοσύνη και οι επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ έχουν ακμάσει χωρίς αυτό το μηχανισμό. Παραχωρώντας ειδικά δικαιώματα σε επιχειρήσεις και διακινδυνεύοντας να μειώσουμε την κυβερνητική ετοιμότητα για την προστασία των καταναλωτών είναι κάτι το παράλογο”, δήλωσε ο Monique Goyens, director general της European Consumer Organisation  (BEUC) και EU co-chair του TACD (Trans Atlantic Consumer Dialogue 

Τούτου λεχθέντος, η απόρριψη της ISDS από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα είναι μόνο η μισή μάχη, γιατί οι αμερικανικές εταιρείες θα πάνε να χρησιμοποιήσουν την πρόσφατη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τον Καναδά για να μηνύσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις”.

Όποιες και αν είναι οι εναλλακτικές λύσεις, η διατήρηση της ISDS στην ΤΤΙΡ θα μπορούσε να μετατραπεί σε έναν πραγματικό γρίφο, με ορισμένες χώρες να βρεθούν σε μια θέση στο να μπλοκάρουν τη συμφωνία.

Τον Νοέμβριο του 2014, η Γαλλία δήλωσε και η Γερμανία αντιτάχθηκε, στην ένταξη της ISDS στη συμφωνία.

* Διάβασε: Η γαλλική κυβέρνηση δεν θα υπογράψει την συμφωνία ΤΤΙΡ μέσα το 2015

Πράξη εξισορρόπησης: Ανάμεσα σε διαφάνεια και σε εμπιστευτικότητα
Επειδή η ΤΤΙΡ δεν είναι μια συμβατική συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν ζητήσει μια πιο ανοικτή και διαφανή συζήτηση.

Μετά από μήνες έντονων συζητήσεων πάνω στην ισορροπία μεταξύ της υψηλότερης δυνατής διαφάνειας και της απαραίτητης εμπιστευτικότητας, η Επίτροπος Malmström αποφάσισε να δημοσιεύσει περισσότερα από τα διαπραγματευτικά κείμενα της ΕΕ και να δώσει ευρύτερη πρόσβαση και σε άλλα έγγραφα σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες σε μια ευρύτερη ομάδα βουλευτών και ενδιαφερομένων μερών.

Σε όλους τους ευρωβουλευτές δόθηκε πλήρη πρόσβαση στην αίθουσα ανάγνωσης -σε μια εγκατάσταση που δημιούργησε η πρώην Επίτροπος Εμπορίου Karel De Gucht, για να επιτρέψει σε έναν επιλεγμένο αριθμό ευρωβουλευτών να συμβουλευθούν τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων.

Αυτή η κίνηση της Malmström ήταν ευπρόσδεκτη σε όλους τους τομείς. Ακόμα και η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής, Emily O’Reilly  η οποία είχε αρχίσει έρευνα τον Ιούλιο του 2014 ζητώντας από την Επιτροπή να είναι πιο διαφανής σχετικά με τη διαδικασία των συνομιλιών, είπε ότι ήταν ευτυχής που επιτέλους η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ είχε λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των πολιτών, των οργανώσεων από την κοινωνία των πολιτών και των ευρωβουλευτών.

Η φιλελεύθερη Ολλανδή ευρωβουλευτής Marietje Schaake χαιρέτησε την απόφαση, δηλώνοντας, “Είναι πολύ σημαντικό το ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη της Ευρώπης εμπλέκουν τους συμμετέχοντες ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων και των μικρών εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών και και των ομάδων υπεράσπισης. Οι ανησυχίες θα πρέπει να ακουστούν, αλλά οι διαπραγματευτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν το πού βρίσκονται οι ευκαιρίες στην Ευρώπη. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους Ευρωπαίους”.

Παρά την ανάγκη για κοινή λογική, η ΤΤΙΡ αντιμετωπίζει ισχυρή αντιπολίτευση που τροφοδοτείται από τη δυσπιστία. Το 2014, οι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους πολλών ευρωπαϊκών πόλεων.

* Διάβασε: Διαδηλώσεις ενάντια στην ΤΤΙΡ πλημμυρίζουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες (Ομάδες διαμαρτυρίας υποστήριξαν ότι οι μεγάλες εταιρείες υπαγορεύουν την ευρωπαϊκή πολιτική, ενώ οι φωνές των πολιτών δεν ακούγονται.

Το αίτημά μας είναι να σταματήσει η διαπραγμάτευση της ΤΤΙΡ, της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων, η οποία είναι ένα πρότζεκτ για το καλό των πολυεθνικών και των πολύ πλούσιων ανθρώπων”.

* Διάβασε: 250 συνελήφθησαν σε μια αντι-ΤΤΙΡ διαμαρτυρία στην European Business Summit

Ορισμένοι παρατηρητές φοβούνται ότι όλη αυτή η διαφωνία που οικοδομείται θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια αντιμετώπιση της ΤΤΙΡ όπως είχε γίνει με την ACTA, την αντι-πειρατική συνθήκη που απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καλοκαίρι του 2012.

Αλλά τόσο η Επιτροπή όσο και Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνούνται την οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ της ACTA και της ΤΤΙΡ.

Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν με τίποτα να κάνουν με την ACTA”, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ Anthony Gardner

Εμείς θα κάνουμε περισσότερα όσον αφορά το άνοιγμα μας προς τα μέλη της κοινωνίας των πολιτών και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στη διαμόρφωση της συζήτησης σε μια γλώσσα τέτοια που οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν, για να αποφευχθεί μια τυχόν επανάληψη της ACTA”, πρόσθεσε.

Δεν είναι η οικονομία, ανόητε!
Για τη διάσωση της ΤΤΙΡ και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη συμφωνία, ορισμένοι σηκώνουν την σημαία του γεωστρατηγικού χαρακτήρα αυτής της εταιρικής σχέσης. Και λένε ότι, με το να μιλάμε μόνο για τα υπέρογκα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τη συμφωνία είναι σαν να εστιάζουμε στο δέντρο και όχι στο δάσος.

Η ΤΤΙΡ είναι μια γιγαντιαία γεωστρατηγική ευκαιρία”, δήλωσε στα τέλη του περασμένου έτους ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Sigmar Gabriel.

Η συμφωνία δεν είναι μόνο για το ελεύθερο εμπόριο  με την αυστηρή έννοια του όρου, αλλά και για τον καθορισμό κοινών προτύπων ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ για το παγκόσμιο εμπόριο”.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ακούμε το ίδιο πράγμα. “Χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία για να βοηθήσει στην περαιτέρω στερεοποίηση της διατλαντικής συμμαχίας, για να παρέχει ένα οικονομικό ισοδύναμο με αυτό που είναι το ΝΑΤΟ στο στρατιωτικό και να θέσει τους κανόνες του παγκόσμιου εμπορίου, πριν το κάνουν άλλοι για εμάς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους η συμφωνία αυτή δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά είναι και ζωτικής σημασίας”, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ.

Για να κάνει αυτό το θέμα ακόμη πιο σημαντικό, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Federica Mogherini, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πίεσε για τη συμπερίληψη ενός κεφαλαίου για την ενέργεια στη ΤΤΙΡ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, John Kerry .

Η διαφοροποίηση των διαδρομών και των προμηθειών του φυσικού αερίου είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Περίπου το 30% των ετήσιων αναγκών της ΕΕ παρέχονται από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας. Το 2009, η Ρωσία έκλεισε τις παροχές, προκαλώντας ελλείψεις στην ΕΕ.

* Διάβασε: Η Mogherini πιέζει τον Κέρι για ένα κεφάλαιο ενέργειας στην ΤΤΙΡ

Εξοικονόμηση κόστους σε καιρό μειωμένων πόρων
Επιχειρήματα υπέρ της ΤΤΙΡ συνδέονται πολύ με τη μείωση του κόστους, την εξάλειψη των δασμών, την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και την συνολική μείωση των κανονιστικών φραγμών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως και το 80% του συνόλου των δυνητικών κερδών θα μπορούσε να προέλθει από τη μείωση του κόστους που επιβάλλεται από επανάληψη της γραφειοκρατίας.

Είναι χρήσιμο να έχουμε κατά νου ότι τα οφέλη δεν θα είναι περιορισμένα μόνο στην ΕΕ και στις ΗΠΑ. Θα υπάρξουν και δευτερογενείς επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς οι εξαγωγές της ΕΕ θα αυξηθούν πάνω από €33 δις και των ΗΠΑ πάνω από €80 δις.

Οι μεγαλύτεροι επωφελούμενοι από την ΤΤΙΡ θα είναι οι μικρές επιχειρήσεις, λέει ο Tim Bennett, CEO της Trans-Atlantic Business Council, μιας ομάδας άσκησης πίεσης (λόμπι) στην Ουάσινγκτον D.C. για διεθνείς εταιρείες που πιέζουν για την επικύρωση της ΤΤΙΡ. Χωρίς τους δασμούς, αυτές οι μικρές επιχειρήσεις θα είναι ελεύθερες να στοχεύσουν προς διεθνείς εταιρείες για προμηθευτές, είπε ο Bennett.

Ο Ludwig Willisch, πρόεδρος της BMW στην Βόρεια Αμερική, παρέχει ένα παράδειγμα. Για να καταλάβουμε την ΤΤΙΡ, λέει, μπορούμε να σκεφτούμε έναν προφυλακτήρα σε ένα αυτοκίνητο.

Οι οικονομίες στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχουν διαφορετικούς κανονισμούς όταν πρόκειται για τον μπροστινό προφυλακτήρα ενός αυτοκινήτου, εξηγεί ο Willisch. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάζεται με έναν μπροστινό προφυλακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ δεν μπορεί να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να σχεδιάσουμε, να χτίσουμε και να κατασκευάσουμε το ίδιο όχημα με διαφορετικούς τρόπους για να ικανοποιηθούν οι διάφοροι κανονισμοί ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος”, λέει ο Willisch.

Η ΤΤΙΡ είτε θα τυποποιήσει τους κανονισμούς για τους προφυλακτήρες καθώς και για πολλά άλλα προϊόντα ή θα θέσει το ότι οι κανονισμοί μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι συμβατοί. Τότε θα εξαλείψει τον δασμολογικό φραγμό του 10% που υπάρχει τώρα στις εισαγωγές αυτοκινήτων κατασκευής ΗΠΑ στις χώρες της ΕΕ και του 2,5% για τα αυτοκίνητα της ΕΕ που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Πάρτε ένα άλλο παράδειγμα από τις ΜμΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις). Η Rizoma με έδρα το Ferno, που φτιάχνει και εμπορεύεται εξαρτήματα μοτοσικλετών και αξεσουάρ. Εξάγει σε περισσότερες από 30 χώρες -με ένα μόνο εργοστάσιο και περίπου 60 εργαζόμενους.

Υπάρχουν 20 εκατομμύρια ΜμΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση -μαζί με τις 3,8 εκατομμύρια στην Ιταλία- και 28 εκατομμύρια στις ΗΠΑ. Στην ΕΕ, το 99% των επιχειρήσεων είναι ΜμΕ και καλύπτουν τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα -και το 85% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας μεταξύ 2002 και 2010. Στην Ιταλία, παρέχουν εισοδήματα στους οκτώ από τους δέκα εργαζόμενους.

Πρέπει να αξιοποιήσουμε την TΤΙΡ για να περιορίσουμε τους πολύ πραγματικούς -και πολύ δαπανηρούς- ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο. Και το διακύβευμα όσον αφορά την συμμετοχή των ΜμΕ, είναι προφανές μέσα από μερικούς μόνο αριθμούς”, μας είπε η Cindy Miller , πρόεδρος της UPS Europe.

Ρυθμιστική συνεργασία: Win-win ή Loose-Loose κατάσταση;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 10 Φεβρουαρίου μια πρώτη πρόταση  σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία, εμπεριέχει τον υψηλό στόχο για την δημιουργία ενός Φορέα Ρυθμιστικής Συνεργασίας (Regulatory Cooperation Body, RCB). Σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες, περισσότερη ρυθμιστική σύγκλιση μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και σε αύξηση του ΑΕΠ. Άλλοι ωστόσο, φοβούνται ότι η κανονιστική συνοχή θα περιορίσει αποτελεσματικά τον χώρο και το εύρος της ασκούμενης πολιτικής και δευτερευόντως την δράση του κοινού και των οργανώσεων των πολιτών, όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα το Corporate Europe Observatory.

* Διάβασε: Οι διαπραγματευτές ΕΕ και ΗΠΑ στοχάζονται συγκεκριμένα βήματα για την ΤΤΙΡ

Οι επιχειρήσεις και οι ΜΚΟ είναι διχασμένες σχετικά με την κανονιστική συνεργασία στην TTIP ειδικά στους τομείς εκείνους που οι δύο εταίροι πιστεύουν ότι έχουν καλύτερη νομοθεσία, όπως τα χημικά προϊόντα για την ΕΕ και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τις ΗΠΑ.

33 ΜΚΟ υπέγραψαν μια κοινή δήλωση (link is external) σχετικά με την “βαθιά ανησυχία και σταθερή αντίθεση” τους για την εν λόγω συνεργασία σχετικά με τους κανόνες, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει τα επίπεδα που έχουν τεθεί στα πρότυπα σε τομείς όπως τα χημικά, τα τρόφιμα και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τα χημικά. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ ρυθμίζουν τις χημικές ουσίες με διαφορετικούς τρόπους. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός προβλέπει ότι όλα τα χημικά που πωλούνται στην Ευρώπη είναι εγγεγραμμένα στον European Chemicals Agency (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων). Οι απαιτήσεις στις ΗΠΑ είναι πολύ λιγότερο αυστηρές.

Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες διαφορές και πολύ δρόμο για να προταθεί μια εναρμόνιση και μια αμοιβαία αναγνώριση. Αλλά υπάρχει περιθώριο για συνεργασία σε τέσσερις τομείς, πράγμα που θα μειώσει το κόστος και να αυξήσει την αποδοτικότητα και για τις δύο ρυθμιστικές αρχές και τις βιομηχανίες, δήλωσε η Lena Perenius, Executive director του CEFIC, του European Chemical Industry Council (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικών Βιομηχανιών).

Η ενισχυμένη κανονιστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ο καλύτερος δρόμος”, είπε.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι αν οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να συντονίσουν τις εκτιμήσεις ασφαλείας τους για τις ίδιες χημικές ουσίες -αξιολογώντας τα ίδια προϊόντα την ίδια στιγμή και ανταλλάσσοντας πληροφορίες- οι εταιρείες δεν θα χρειάζεται να επαναλάβουν κάποιες εξετάσεις και αυτό θα τους εξοικονομούσε χρόνο και χρήμα.

Υπάρχουν σαφή οφέλη για την επίτευξη μιας κοινής επιστημονικής βάσης για τη λήψη αποφάσεων. Αν οι υπεύθυνοι για τους κανονισμούς ξεκινούν με την ίδια κατανόηση των επιπτώσεων των χημικών ουσιών, ακόμα και αν έχουμε διαφορετικά συστήματα, έχουμε πιθανότητες -μακροπρόθεσμα- να περιορίσουμε τις διαφορές μας στις κανονιστικές αποφάσεις”, πρόσθεσε η Perenius, τονίζοντας ότι θα μπορούσαμε είτε να εργαστούμε με τη μορφή μια κοινής επιστημονικής επιτροπής με επιστήμονες από την ΕΕ και τις ΗΠΑ ή σε μια ad hoc βάση για συγκεκριμένα θέματα.

Ο επιμερισμός των βαρών θα βελτιώσει επίσης την εφαρμογή της ρύθμισης για τις χημικές ουσίες, καθώς και στην κατάταξη και την επισήμανση των ουσιών.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα, άλλα παραδείγματα θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή σε άλλους τομείς. Σε μακροπρόθεσμη βάση, η πρόοδος θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των φιλοδοξιών στις διαπραγματεύσεις ως σύνολο.

Οι πίτα Cornish, το τυρί παρμεζάνα και το Kentucky Fried Bratwurst (ψητό λουκάνικο)
Μια άλλη ανησυχία είναι ότι η προστασία των τοπικών προϊόντων  θα μπορούσε να χαλαρώσει κάτω από την ΤΤΙΡ.

Αν θέλουμε να αδράξουμε την ευκαιρία του ελεύθερου εμπορίου με τη γιγαντιαία αμερικανική αγορά, δεν μπορούμε πλέον να προστατεύουμε το κάθε λουκάνικο και το κάθε τυρί ως μια αποκλειστικότητα”, είπε στο γερμανικό Τύπο νωρίτερα φέτος ο υπουργός Γεωργίας της Γερμανίας Christian Schmidt.

Η ίδια ανησυχία αντανακλάται σε ολόκληρη την ήπειρο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, προστατεύονται οι τοπικές σπεσιαλιτέ και μπορούν να πωληθούν μόνο κάτω από τα παραδοσιακά τους ονόματα, μόνο εάν πράγματι φτιάχνονται στις συγκεκριμένες περιοχές . Βλ. Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΕΓ)  καθώς και τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ)
Για παράδειγμα, περίπου 296 ιταλικά προϊόντα βρίσκονται στην λίστα με τα προστατευόμενα προϊόντα της ΕΕ από τα 1.100 συνολικά που υπάρχουν εκεί, πχ. λιχουδιές όπως, η παρμεζάνα, η Gorgonzola, το Prosciutto και το πεκορίνο και το cantuccini Τοσκάνης. Η Γαλλία έχει 250 προϊόντα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο, η Γερμανία 98 και η Βρετανία 60.

Αυτές οι νομικές προστασίες εφαρμόζονται στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Αμερική, όπου οι μετανάστες έχουν φέρει μαζί τους τις συνταγές για πολλά ευρωπαϊκά παραδοσιακά τρόφιμα, όπως το τυρί μοτσαρέλα, τις πίτες Cornish ή το Black Forest Ham και φτιάχνουν τα δικά τους εκεί.

Οι φόβοι ότι θα εγκαταλειφθούν ορισμένες προστασίες για τα τοπικά προϊόντα είναι μεγαλύτεροι από ποτέ. “Όταν ενδείξεις όπως Nuremberg, Thuringia ή Black Forest είναι στην ετικέτα ενός προϊόντος, αυτό ακριβώς θα πρέπει να είναι και μέσα στην συσκευασία του”, απαίτησε η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Γεωργίας Renate Künast από το Κόμμα των Πρασίνων.

* Διάβασε: Οι Γερμανοί ανησυχούν για τα “Kentucky Fried Bratwurst” κάτω από την ΤΤΙΡ

Αυτή η σύγκρουση υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Οι προσπάθειες της ΕΕ να επαναπατριστούν αυτές οι ονομασίες προϊόντων, είτε πρόκειται για κρασιά, τυριά ή επεξεργασμένα κρέατα, έχουν συναντήσει μεγάλη αντίσταση. Αλλά τα προβλήματα δεν είναι άλυτα, λένε οι ειδικοί.

Η συμφωνία σχετικά με τους καταλόγους των κοινών ονομασιών στις ΗΠΑ, η οποία συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία ότι ο καταναλωτής πράγματι τα θεωρεί αυτά ως κοινά ονόματα, δεν θα πρέπει να είναι αδύνατη, δήλωσαν οι Tim Josling και Stefan Tangerman στην έκθεσή τους για τη Γεωργία και τα Τρόφιμα στην ΤΤΙΡ (από το Centre for European Policy Studies

Οι Γενικές ονομασίες (Generics, GIs), δεν μπορεί, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ΠΟΕ (World Trade Organization, WTO), να προστατεύονται ως γεωγραφικές ενδείξεις. Μόνο μια χούφτα τέτοιων γενικών ονομασιών υπάρχουν και έχουν προκαλέσει δυσανάλογο όγκο από ανησυχίες: ονομασίες όπως “ζαμπόν Πάρμας” (parma ham) και “παρμεζάνα” (parmesan cheese) είναι εμπορικά πολύτιμες για ορισμένες επιχειρήσεις της Βόρειας Αμερικής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς από το CEPS (Centre for European Policy Studies), οι παραγωγοί στην Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσουν την αγορά των δικαιωμάτων για αυτά τα ονόματα, εάν πιστεύουν ότι η δική τους αγορά διαβρώνεται.

Άλλα θέματα γεωργίας και τροφίμων στην ΤΤΙΡ θα καθοριστούν σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο των φιλοδοξιών στις διαπραγματεύσεις ως σύνολο, λένε οι εμπειρογνώμονες, σημειώνοντας ότι μια μέτρια, χαμηλού επιπέδου συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει κάποιες περιορισμένες δεσμεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς πρόσβασης στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Εκτός ορίων θέματα: Οι ΓΤΟ και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Η ΕΕ δεν πρόκειται να αλλάξει τη νομοθεσία της για τα τρόφιμα λόγω της ΤΤΙΡ , δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής Ignacio Garcia Bercero. Αυτό σημαίνει ότι οι ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί) μπορούν να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί, και το βόειο κρέας από τις ΗΠΑ θα είναι εμπορεύσιμο στην Ευρώπη μόνο αν είναι ελεύθερο από ορμόνες, πρόσθεσε.

Η θέση της ΕΕ σχετικά με τους ΓΤΟ, ένα ρυθμιστικό ζήτημα που δημιούργησε μεγάλες εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ κατά το παρελθόν, δεν θα αντιστραφεί. Ο πρόεδρος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκίνησε την θητεία του τον Νοέμβριο του 2014, ο Jean Claude Juncker, έχει ήδη ανακοινώσει ότι σκοπεύει να επιβεβαιώσει και να ενισχύσει την εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων σχετικά με την απαγόρευση της φύτευσης των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών στα κράτη μέλη, καθώς και οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φαίνεται να έχουν κατανοήσει ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να φύγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένα άλλο ζήτημα που κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει στο τραπέζι είναι οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Παρά την υποστήριξη και από τους δύο φορείς του κλάδου, από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, για την ένταξη τους στις συζητήσεις, η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαμάχη για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΤΤΙΡ. Ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Anthony Gardner και η πρώην Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Karel de Gucht συγκρούστηκαν για το θέμα στις Βρυξέλλες το περασμένο έτος.

Η De Gucht, δήλωσε ότι μια συμφωνία πάνω σε γενικές αρχές για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσα σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, θα διασφαλίσει ότι οι ΕΕ και ΗΠΑ θα οριστικοποιήσουν την ρύθμιση κατά τρόπο συνεπή.

Είμαστε της γνώμης ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι μέρος της ΤΤΙΡ, προφανώς η αμερικανική πλευρά είναι πολύ απρόθυμη να πράξει κάτι τέτοιο”, είπε.

Ο Πρέσβης Gardner απάντησε, “Το Υπουργείο Οικονομικών ήταν πολύ σαφές πάνω στο θέμα αυτό και δεν βλέπω ειλικρινά, κάποια ευκαιρία για μια αλλαγή σε αυτή τους τη θέση”.

Στην περίπτωση των τραπεζών, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ είπαν πως ο νόμος Dodd-Frank Act  είναι επαρκής. Ο Dodd-Frank είναι η ερμηνεία των ΗΠΑ για τα παγκόσμια πρότυπα του Basel ΙΙΙ για τις τράπεζες . Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο Dodd-Frank κινείται με ταχύτερους ρυθμούς από ότι ο αντίστοιχος της ΕΕ, η οδηγία Capital Requirements Directive IV

Ο Basel ΙΙΙ είναι ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων για τις τράπεζες για την ενίσχυση της ρύθμισης, της εποπτείας και της διαχείρισης των κινδύνων. Εγκρίθηκε από το G20 τον Νοέμβριο του 2010.

Ένας ίσων όρων ανταγωνισμός στις δημόσιες συμβάσεις
Ένας άλλος τομέας που πιθανότατα θα απαιτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Η ΕΕ και οι ΗΠΑ (εκτός για 13 από τις 50 Πολιτείες της) και οι δύο υπέγραψαν την Agreement on Government Procurement, GPA  (Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που επί του παρόντος είναι υπό αναθεώρηση.

Αυτή η συμφωνία είναι πιθανό να αποτελέσει τη βάση για το σχετικό κεφάλαιο στην ΤΤΙΡ. Τούτου λεχθέντος, οι δημόσιες συμβάσεις δεν είναι μια ομοσπονδιακή αρμοδιότητα των ΗΠΑ.

Η ΕΕ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις υπάρχουσες ρήτρες του νόμου “Buy America”, οι οποίες αποκλείουν τις επιχειρήσεις της ΕΕ από το να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης και ένα προτιμησιακό καθεστώς για τις εθνικές τους ΜμΕ.

Σύμφωνα με την ΕΕ, μόνο το 32% (178 δις €) της αγοράς προμηθειών των ΗΠΑ είναι ανοικτή για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες GPA δεσμεύσεις, ενώ το 85% των δημόσιων προσφορών στην ΕΕ είναι ανοικτές σε Αμερικανούς προμηθευτές.

Πολύ συχνά βλέπουμε τις δημόσιες συμβάσεις να χρησιμοποιούνται ως ένα μέσο για να ευνοηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις. Είναι προφανώς ένα δελεαστικό πολιτικό όργανο, αλλά από την αρνητική πλευρά του οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων δαπανών και σε μείωση του ανταγωνισμού”, φέρεται να έχει πει ο Karsten Dybvad, Chief executive στην Confederation of Danish Industry.

Εξαλείφοντας το περιεχόμενο των τοπικών απαιτήσεων, πρόσθεσε, αυτό θα είναι όχι μόνο καλό για το διατλαντικό εμπόριο, αλλά και το πιο σημαντικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα κοινό πρότυπο για τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών με άλλους εμπορικούς εταίρους.

Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι η απελευθέρωση των αγορών των δημοσίων συμβάσεων, σε συνδυασμό με την ISDS θα μπορούσε να περιορίσει την εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων πάνω στο να αποφασίζουν για τον τρόπο που θα παρέχουν τις δημόσιες υπηρεσίες, πχ. της ύδρευσης.

Τι γίνεται με τους άλλους;
Η ΤΤΙΡ έχει διαφημιστεί ως ένας τρόπος για να αναζωογονηθεί το παγκόσμιο εμπόριο, η οικονομική ανάπτυξη και η διεθνής ανταγωνιστικότητα.

Αλλά οι ειδικοί λένε ότι, παρά τις καλύτερες των προθέσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να εμπλέξουν τους κύριους εμπορικούς εταίρους τους. “Αυτή η προσέγγιση, που είναι κατανοητή δεδομένης της πολυπλοκότητας των διαπραγματεύσεων, θα μπορούσε να παράγει μια διμερή συμφωνία που θα είναι δύσκολο να πολυμεριστεί”, είπε ο Sinan Ülgen, ο οποίος δίνει μια σειρά από συστάσεις

Για να λύσει πραγματικά το πρόβλημα της διεύρυνσης, ο Ülgen υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, μια ειδική διάταξη για την ένταξη που πρέπει να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ΤΤΙΡ και την δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ΤΤΙΡ ή μιας κοινής πλατφόρμας για να αλληλεπιδρά άμεσα με την Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες.

Μια μελέτη που διεξήχθη από την ΕΕ και την Βραζιλία δείχνει ότι αν η Βραζιλία μένει έξω από την ΤΤΙΡ, αυτό θα προκαλέσει περαιτέρω απώλειες στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Οι αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη πιο σημαντικές στις τομεακές ροές του ΑΕΠ και στο εμπόριο.

Αυτό που μένει να δούμε είναι, επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ της ΤΤΙΡ και της TPP, την Δια-Ειρηνική Συνεργασία (Trans-Pacific Partnership ), την συμφωνία που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και χωρών της Ασίας στις ακτές του Ειρηνικού (εκτός της Ρωσίας και της Κίνας).

Η εμπορική πολιτική τρέχει με βάση δύο συναισθήματα: το κέρδος και τον φόβο. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πάρα πολλές χώρες, ιδιαίτερα οι μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, έχουν άνετα αποφύγει την νέα φιλελευθεροποίηση στο πλαίσιο του ΠΟΕ, επειδή δεν φοβήθηκαν την εναλλακτική λύση. Ωστόσο, αν η εναλλακτική λύση για την παγκόσμια φιλελευθεροποίηση είναι η ΤΤΙΡ (και η TPP), τότε το κόστος της ματαίωσης της παγκόσμιας συνεργασίας θα είναι μεγαλύτερο για τις αδιάλλακτες χώρες”, δήλωσε ο Fredrik Erixon, director του European Centre for International Political Economy (ECIPE) .

Πράγματι, η ένταξη θεμάτων όπως αυτά των επενδύσεων, του ανταγωνισμού και των δημοσίων συμβάσεων στην ΤΤΙΡ -θέματα που οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες είναι απρόθυμες να αντιμετωπίσουν στις εμπορικές διαπραγματεύσεις- πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επίσης το ερώτημα του κατά πόσον οι υπερατλαντικοί εταίροι τους προσπαθούν να επιβάλουν κανόνες και κανονισμούς για τους οποίους δεν έχουν ενημέρωση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στο German Marshall Fund, οι ανησυχίες είναι ισχυρές στην Αφρική. Το μερίδιο της ΕΕ στην αγορά της Αφρικής έχει σταθερά μια πτωτική πορεία και οι ΗΠΑ αγωνίζονται να αποκτήσουν μια ευρύτερη οικονομική βάση σε αυτή την ήπειρο.

  • ΘΕΣΕΙΣ

Μιλώντας στο EurActiv για μια πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, ο ειδικός στις διατλαντικές σχέσεις Joseph Quinlan  δήλωσε ότι, η ΤΤΙΡ “είναι η πιο βαθιά φιλόδοξη συμφωνία εμπορίου που έχουμε δει ποτέ”.

Εμπόριο, περισσότερες επενδύσεις, ροή κεφαλαίων, κυκλοφορία ατόμων, δεδομένα που δημιουργούν ανάπτυξη, ευημερία και ευκαιρίες”, υποστήριξε Quinlan.

Η καλύτερη πρόσβαση στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ (που έχουν φτάσει ήδη στον 12ο γύρο) για τους πολίτες και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα πραγματικό βήμα και παρόν εδώ και καιρό. Οι καινοτομίες που παρουσιάζονται για περισσότερη διαφάνεια στην ΤΤΙΡ σηματοδοτούν μια επιτυχημένη επανεκκίνηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα για την Cecilia Malmström”, δήλωσε ο Daniel Caspary ευρωβουλευτής, ο εκπρόσωπος για το διεθνές εμπόριο της Ομάδας EPP.

Δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα σε όλους να μάθουν για την τρέχουσα κατάσταση της ΤΤΙΡ. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας, γιατί από τώρα και στο εξής, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να χειραγωγηθούν από τους κινδυνολόγους. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η διαφάνεια είναι επίσης και ένα μέσο που επιτρέπει μια ορθολογική συζήτηση για να υπερισχύσει της προκατάληψης και της προπαγάνδας, ώστε τα γεγονότα να υπερισχύουν των συναισθημάτων”, τόνισε ο Caspary.

Ο Caspary τόνισε την ανάγκη να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της μέγιστης διαφάνειας και της απαραίτητης εμπιστευτικότητας.

Η νέα Επίτροπος Εμπορίου έχει μετατρέψει σε δράση αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει εδώ και καιρό και όπου η προκάτοχός της, η Karel de Gucht είχε αποτύχει. Ο κοινός μας στόχος πρέπει να είναι η μείωση των ανησυχιών και των μύθων -αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι η ΤΤΙΡ εξακολουθεί να είναι μια συνεχής διαπραγμάτευση που πάντα θα απαιτεί έναν βαθμό εμπιστευτικότητας”, κατέληξε.

Η σημασία της ISDS έχει διογκωθεί από τους υποστηρικτές της, μερικοί από τους οποίους μπορεί να υποφέρουν από κάποια στρατηγική τύφλωση: απλά δεν πρόκειται να είναι το τέλος του κόσμου αν οι ρήτρες της ISDS εξαλειφθούν, οριοθετηθούν, ανακαινιστούν ή περιοριστούν στο πεδίο εφαρμογής στους, όπως προτείνεται ανωτέρω”, δήλωσε ο ευρωβουλευτής Sorin Moisa

Αντιθέτως, είναι ένα σημαντικό στρατηγικό λάθος να θυσιάσεις τις προσεκτικά διαπραγματεύσιμες, νέας γενιάς, εμπορικές συμφωνίες στο βωμό της ISDS, αν η κοινή γνώμη δεν την αποδέχεται. Είναι μια απειλή για την ήδη εύθραυστη νομιμότητα των εμπορικών διαπραγματεύσεων και για την περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση του Ατλαντικού κόσμου, που απλά δεν αξίζει να επιδιωχθεί”, πρόσθεσε.

Η ΤΤΙΡ θα μπορούσε επίσης να γίνει το οικονομικό ισοδύναμο του ΝΑΤΟ. Ακριβώς όπως η βορειοατλαντική συμμαχία λειτουργεί ως μια ομπρέλα ασφαλείας για τα μέλη της, έτσι και η ΤΤΙΡ θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μια ομπρέλα για τους κανόνες που πάνω τους θα βασίζεται ο καπιταλισμός της αγοράς”, δήλωσε ο Daniel Fiott από το Institute for European Studies  στο Vrije Universiteit Brussel και senior editor του European Geostrategy .

Ο Jos Dings, Transport & Environment’s director και μέλος της συμβουλευτικής ομάδας για την ΤΤΙΡ της ΕΕ, δήλωσε: “Παρά τη συντριπτική έκκληση προς την Επιτροπή να αποσύρει την ISDS, αυτή έχει επισκιάσει την πραγματική έκταση της αντιπολίτευσης προκειμένου να διεμβολίσει την ημερήσια διάταξή για τη μεταρρύθμιση του αμεταρρύθμιστου. Η Επίτροπος Malmström θέλει να κάνει μια νέα (σωστή) αρχή για το εμπόριο, αλλά μόλις έκανε μια λανθασμένη”.

Ο Paul de Clerck, trade campaigner στο Friends of the Earth Europe  δήλωσε: “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει πλήρη περιφρόνηση για τις φωνές των ανθρώπων που κινητοποιούνται μαζικά για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην VIP μεταχείριση για τους επενδυτές στις διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Η σημερινή ανακοίνωση είναι μια ακόμα παραπάνω απόδειξη ότι οι διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ είναι ένας επικίνδυνος δούρειος ίππος που οδηγείται από τις εταιρείες σε βάρος των βασικών κανόνων προστασίας για τους ανθρώπους και το περιβάλλον”.

Η Marietje Schaake ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος της ALDE για την ΤΤΙΡ, είπε, “Χρειαζόμαστε έναν οδικό χάρτη για την ISDS, διότι δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα στην ΤΤΙΡ, αλλά και τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν ήδη περισσότερες από 1.300 διμερείς συμφωνίες οι οποίες περιέχουν ISDS. Ακόμη και χωρίς την ISDS στην ΤΤΙΡ, αυτοί οι ξεπερασμένοι τύποι ISDS θα παραμείνουν. Είναι σαφές ότι οι ανησυχίες σχετικά με αυτές οι παλιομοδίτικες μορφές ISDS, συμμερίζονται τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις”.

Ο David Martin, εκπρόσωπος της S&D για το διεθνές εμπόριο, είπε, “Έχουμε κάνει έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ, έτσι εκτιμούμε την προσπάθεια που έκανε η Επίτροπος Cecilia Malmström. Ωστόσο, δεν είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Θέλουμε, επίσης, να δημοσιευτεί και το πρόγραμμα υπηρεσιών, όπως έχει ήδη κάνει η Επιτροπή με την συμφωνία Trade in Services Agreement (TiSA) , κάτι που θα διασφαλίσει την πλήρη προστασία των δημόσιων υπηρεσιών”.

Ο ευρωβουλευτής της S&D, Bernd Lange, ο οποίος προεδρεύει της κοινοβουλευτικής επιτροπής εμπορίου, δήλωσε: “Η δημοσίευση των εγγράφων διαπραγμάτευσης είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων μας για περισσότερη διαφάνεια στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Ο δρόμος μπροστά μας είναι ακόμη μακρύς και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Επιπλέον, πρέπει να είναι σαφές ότι η ζήτηση για περισσότερη διαφάνεια δεν σταματά μόνο στις διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ, αλλά ισχύει επίσης και για όλες τις διαπραγματεύσεις στις οποίες συμμετέχει η ΕΕ”.

Η Επιτροπή των Περιφερειών (Committee of the Regions ) προειδοποίησε ότι ο αντίκτυπος της εμπορικής συμφωνίας πάνω στις τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν έχει επαρκώς διευκρινιστεί, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι περιφέρειες και οι πόλεις αναγνωρίζουν το δυναμικό ανάπτυξης που έχει η ΤΤΙΡ, ειδικά για τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), οι οποίες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά όμως τους αφορούν και οι επιπτώσεις της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και απαιτούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Ο CoR rapporteur Markus Töns, μέλους του North Rhine-Westphalia Landtag, τονίζει στην γνωμοδότησή του που σύντομα είναι να γίνει αποδεκτή, ότι υπάρχει ένας αριθμός δυνητικών κινδύνων που απειλούν την ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην ΕΕ και της δέσμευσης για τη διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημόσιου ελέγχου σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.

Η Βουλγαρία αναμένει ότι η συμφωνία Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (ΤΤΙΡ) θα βοηθήσει την τόνωση του εμπορίου με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομίας Bozhidar Lukarski

Η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ για τα βουλγαρικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δημόσιες συμβάσεις, θα συμβάλει ουσιαστικά στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης στη Βουλγαρία, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας”, δήλωσε ο Lukarski, όπως αναφέρθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων BGNES.

Ο Lukarski δήλωσε ότι η Βουλγαρία αναμένει η ΤΤΙΡ να έχει θετικό αντίκτυπο στην τομεακή ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα.

Βλ. σχετικά:

 

  • ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ιούλιος 2013: Έναρξη των διαπραγματεύσεων
8-11 Ιουλίου 2013: Πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων (Washington DC)
11-15 Νοεμβρίου 2013: Δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων (Βρυξέλλες)
16-20 Δεκεμβρίου 2013: Τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων (Washington DC)
17-18 Φεβρουάριος 2014: Πολιτικός απολογισμός με τον εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ Michael Froman και την Επίτροπο Εμπορίου της ΕΕ Karel de Gucht
10-14 Μαρτίου 2014: Τέταρτος γύρος των διαπραγματεύσεων (Βρυξέλλες)
19-23 Μαΐου 2014: Πέμπτος γύρος των διαπραγματεύσεων (Arlington, Βιρτζίνια)
14-18 Ιουλίου 2014: Έκτος γύρος των διαπραγματεύσεων (Βρυξέλλες)
29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2014: Έβδομος γύρος των διαπραγματεύσεων (Chevy Chase, Μέριλαντ)
Επανεξέταση των διαφόρων γύρων διαπραγματεύσεων
8 Ιανουαρίου 2015: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανεβάσει νέα έγγραφα σχετικά με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις.
2-6 Φεβρουαρίου 2015: Όγδοος γύρος των διαπραγματεύσεων (Βρυξέλλες)
5 Φεβρουαρίου 2015: 2η ετήσια διάσκεψη ΕΕ-ΗΠΑ για την εμπορική συμφωνία Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Κείμενα και γεγονότα για την TTIP στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  • ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

Πηγή άρθρου: https://www.euractiv.com

Μετάφραση: http://waves.pirateparty.gr

Leave a Comment