ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Eπιστημονική εκδήλωση «1 χρόνος μέχρι την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: Η αντίστροφη μέτρηση…»: 28/05, 18:30

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), αποτέλεσμα μίας μακράς και έντονης διαβούλευσης, έρχεται με πλήρη και δεσμευτική ισχύ για όλα τα Κράτη-Μέλη, να δώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί συλλέγουν, αποθηκεύουν, χαρακτηρίζουν και ταξινομούν τα δεδομένα, καθώς επίσης και για τον τρόπο, με τον οποίο οι οργανισμοί προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Προς ενίσχυση των παραπάνω, ο Κανονισμός θέτει πολύ ψηλά στην ατζέντα την υποχρέωση λογοδοσίας των οργανισμών απέναντι, τόσο στα φυσικά πρόσωπα των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζονται, όσο και στις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές. Καθίσταται σαφές λοιπόν πως όλοι οι οργανισμοί που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται δεδομένα έχουν να ακολουθήσουν μία μακρά και μη ξεκάθαρα προσδιορισμένη πορεία προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του Κανονισμού, η οποία σημειωτέον έχει ως καταληκτική ημερομηνία τις 25 Μαΐου 2018.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ συνδιοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «1 χρόνος μέχρι την εφαρμογή του ΓΚΠΔ: Η αντίστροφη μέτρηση…» την Πέμπτη, 25 Μαΐου, ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου, Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Αθήνα)

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: 18:30 – 19:00

Καθηγητής Μελέτιος – Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος , Πρύτανης ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, πρώην Πρόεδρος ΣτΕ, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 19:00 – 20:00

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Δ.Ν., Νομική Ελέγκτρια ΑΠΔΠΧ

Τα νέα δικαιώματα των πολιτών

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μέλος ΑΠΔΠΧ

Επιχειρησιακή αυτορρύθμιση

Αλέξανδρος Βαρβέρης, Δ.Ν., Μέλος ΕΔΙΠ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τα δέκα βήματα για τις επιχειρήσεις

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, Μέλος ΕΝΠ, Πρόεδρος της Ένωσης για την Προστασία της Ιδιωτικότητας

Πολιτικές ασφαλείας – Ανάλυση Κινδύνου και Εκτίμηση Αντικτύπου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μέλος ΑΠΔΠΧ

Είσοδος ελεύθερη

Leave a Comment