ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H EUPL v1.2 είναι διαθέσιμη: Οι νέες προσθήκες

Η νέα έκδοση 1.2 της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) δημοσιεύτηκε πριν από λίγες μέρες στις 23 γλώσσες της ΕΕ στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ με την Εφαρμοστική Απόφαση 2017/863 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2017, για την επικαιροποίηση της άδειας λογισμικού ανοικτού κώδικα EUPL για την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση λογισμικού που αναπτύχθηκε από τις δημόσιες διοικήσεις (ΕΕ 19/05/2017 L128 σ. 59-64).

 

Η EUPL v1.2 έχει ευρύτερη κάλυψη:

Η EUPL 1.2 καλύπτει πια οποιοδήποτε έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και όχι αποκλειστικά έργα λογισμικού. Έτσι, μπορεί να εφαρμοστεί η EUPL v1.2 ευκολότερα σε δεδομένα, έγγραφα, τυποποιημένες προδιαγραφές κ.λπ.

Η EUPL v1.2 έχει ευρύτερη συμβατότητα:

Το λογισμικό (αντίγραφα ή τροποποιήσεις / βελτιώσεις) θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από την EUPL,  χωρίς τη δυνατότητα νέας αδειοδότησης από τους αποδέκτες, αλλά μπορεί επίσης να συγχωνευθεί με ένα άλλο μεγαλύτερο έργο, που περιέχει λογισμικό που καλύπτεται από συμβατές άδειες χρήσης. Εάν συμβεί αυτό, τότε το άλλο παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί με τη συμβατή άδεια. Ο κατάλογος των συμβατών αδειών περιλαμβάνει τόσο τις GPLv2 όσο και την v3, την AGPL, την MPL, την EPL, την LGPL και άλλες άδειες χρήσης. Όσον αφορά τα έγγραφα, η συμβατότητα περιλαμβάνει την Creative Common License CC BY SA.
Η EUPL v1.2 (άρθρο 9) προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην περίπτωση πρόσθετων συμφωνιών: οποιαδήποτε πρόσθετη διάταξη που δεν είναι αντίθετη με την άδεια είναι έγκυρη, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής ενός συγκεκριμένου εφαρμοστέου νόμου, ενός ειδικού διαιτητικού δικαστηρίου κ.λπ.

Ισχύει για έργα που καλύπτονται ήδη από την EUPL;

Σε περίπτωση που ένα έργο έχει άδεια χρήσης “EUPL” ή ” EUPL v1.1 ή μεταγενέστερη”, εφαρμόζεται η νέα EUPL v1.2 Σε περίπτωση που το έργο έχει άδεια χρήσης “EUPL v1.1” (μερικές φορές προσθέτοντας “v1.1 μόνο”), δεν προβλέπεται αυτόματη ενημέρωση. Ο κάτοχος του έργου καλείται να ενημερώσει την άδεια χρήσης του.

Είναι η EUPL copyleft (ή “share alike / reciprocate”);

H EUPL είναι copyleft: αν το αρχικό έργο, ακόμη και τροποποιημένο ή βελτιωμένο, αναδιανεμηθεί, πρέπει να εφαρμοστεί η ίδια άδεια. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο καλυπτόμενος κώδικας συγχωνευθεί με κώδικα που αποκτάται βάσει συμβατής άδειας, αυτή η συμβατή άδεια μπορεί να εφαρμοστεί στο παράγωγο έργο σε περίπτωση διανομής. Επειδή ο κατάλογος συμβατών αδειών χρήσης περιλαμβάνει τις MPL, EPL, LGPL και άλλες άλλες άδειες, είναι το “copyleft” της EUPL v1.2 πιο ασθενές από πριν;

Από τη μία πλευρά, η επέκταση της λίστας συμβατότητας μπορεί να αντικατοπτρίζει την αίσθηση ότι “δεν χρειαζόμαστε πια ισχυρές άδειες copyleft” επειδή η εφαρμογή του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα είναι ια αρκετά ισχυρή και επειδή η επιθυμία για επέκταση της κάλυψης μιας άδειας σε περίπτωση σύνδεσης έχει προκαλέσει περισσότερους φόβους παρά οφέλη.

Από την άλλη πλευρά, ο ευρωπαϊκός νόμος (και ειδικότερα οι αιτιολογικές σκέψεις 10 και 15 της οδηγίας 2009/24 / ΕΚ σχετικά με την προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών) φαίνεται να ακυρώνει την ιδέα του «ισχυρού copyleft» σε περίπτωση σύνδεσης. Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις, οποιοδήποτε τμήμα του κώδικα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εφαρμογή της διαλειτουργικότητας μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η σύνδεση δεν μπορεί να υποβληθεί σε όρους ή να περιοριστεί από μια λεγόμενη “ισχυρή άδεια copyleft“. Κατά συνέπεια, η σύνδεση δύο προγραμμάτων δεν παράγει ένα μόνο παράγωγο και των δύο. Ως εκ τούτου, η EUPL v1.2 είναι copyleft (ή κοινόχρηστη) για την προστασία του λογισμικού μόνο από κακόβουλη αποκλειστική χρήση αλλά δεν έχει καμία επέκταση για οποιαδήποτε “viral extension” σε άλλο λογισμικό σε περίπτωση σύνδεσης.


Είναι η EUPL v1.2 βολική για τη διανομή βιβλιοθηκών όπως
η
LGPL;

Η EUPL v1.2 φαίνεται πιο “προσαρμόσιμη” από την προηγούμενη έκδοση. Το άρθρο 9 της EUPL v1.2 εξουσιοδοτεί για την επέκταση των αδειοδοτημένων δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα με άδεια χρήσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως “βιβλιοθήκη” που δημιουργεί κώδικα για την κατασκευή άλλου πιο συγκεκριμένου λογισμικού και σε περίπτωση που ο δικαιοπάροχος δεν επιθυμεί να επιβάλει αδειοδότηση ανοικτού κώδικα σε περίπτωση διανομής τέτοιου λογισμικού, ο δικαιοπάροχος , σύμφωνα με το άρθρο 9 της EUPL, μπορεί να επεκτείνει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στη ρήτρα συμβατότητας (άρθρο 5 – ρήτρα συμβατότητας). Η συνιστώμενη ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων έχει ως εξής:

“Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: <author> <ημερομηνία> · Άδεια βάσει της EUPL, με επέκταση του άρθρου 5 (ρήτρα συμβατότητας) σε οποιαδήποτε άδεια διανομής παράγωγων έργων
που έχει παραχθεί από την κανονική χρήση του έργου ως βιβλιοθήκη.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

One thought on “H EUPL v1.2 είναι διαθέσιμη: Οι νέες προσθήκες

  1. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο άρθρο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση!

    Η ειδοποιός διαφορά μιας EUPL άδειας με μια GPL είναι στα παράγωγα έργα ;
    Το ότι η EUPL δεν απαιτεί από τα άλλα συνδεδεμένα λογισμικά ή παράγωγα έργα να ανήκουν και αυτά στην ίδια άδεια ;

    Το ότι θα μπορούσαμε να την πούμε copyleft είναι πραγματικά ένα πολύ ευχάριστο γεγονός, όμως το ότι δεν είναι τόσο αυστηρή είναι και καλό και κακό. Διότι ( αν κατάλαβα καλά ) ένα παράγωγο έργο θα μπορούσε να έχει ακόμη και μια πιο κλειστεί άδεια ;

    Ευχαριστώ πολύ.

Leave a Comment