ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

3 νέα εργαλεία για την χρήση αδειών ανοιχτού κώδικα από το Linux Foundation και το FSFE

Το τοπίο του ανοιχτού κώδικα μπορεί να γίνει δύσκολο, αν προσπαθήσετε να περιηγηθείτε στα διάφορα έργα, άδειες χρήσης και απαιτήσεις συμμόρφωσης. Για αυτούς τους λόγους το Linux Foundation και το Free Software Foundation Europe (FSFE) ανακοίνωσαν νέους πόρους  που μπορούν να απλουστεύσουν την αναγνώριση και την συμμόρφωση στις διάφορες άδειες ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα.

“Πρέπει να εργαστούμε περισσότερο για να βοηθήσουμε όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, να κατανοήσουν την πρακτική και τις άδειες χρήσης του”, δήλωσε ο Matthias Kirschner, πρόεδρος του FSFE. “Οι πόροι που διατίθενται τώρα συμβάλλουν στο να διευκολύνουν τις εταιρείες να βασίζονται και να αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η συμμόρφωση με τη χορήγηση αδειών χρήσης είναι μόνο το πρώτο βήμα σε ένα ταξίδι προς τη χρήση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα, αλλά συχνά είναι μια απότομη καμπύλη μάθησης και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι πόροι θα συμβάλουν στη δυνατότητα περισσότερων εταιρειών να κάνουν το βήμα στην κοινότητα.

Οι νέοι πόροι που κυκλοφόρησαν πρόσφατα από τα δύο ιδρύματα είναι: Ένα νέο δωρεάν ηλεκτρονικό βιβλίο, η ανοιχτή έκδοση του cregit, και η έκδοση 3.1 της FOSSology.

Το βιβλίο, Πρακτική συμμόρφωση με την GPL: Οδηγός για νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μηχανικούς, είναι ένα εγχειρίδιο για την εργασία με λογισμικό που περιέχει τον κώδικα GNU General Public License έκδοσης 2 (GPLv2). Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα και κοινά σφάλματα με την άδεια GNU και περιλαμβάνει καταλόγους ελέγχου, διαγράμματα ροής, βασικές προσεγγίσεις και βέλτιστες πρακτικές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους εργάζονται σε drones, IoT και συσκευές σχετικές με αυτοκίνητα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Cregit είναι ένα έργο του Linux Foundation που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στο αρχείο πηγαίου κώδικα και την ιστορία του. Παρέχει εργαλεία που αναλύουν και απεικονίζουν την εξέλιξη του κώδικα σε αποθετήρια git. Η τελευταία έκδοση διαθέτει υποστήριξη για C, C ++ και Java, αλλά έχει τη δυνατότητα επέκτασης σε άλλες γλώσσες.

Η FOSSology είναι μια λύση συμμόρφωσης με άδειες ανοιχτού κώδικα και ένα toolkit. Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν σαρώσεις  και δυνατότητα εξαγωγής μέσω τις γραμμής εντολών για  ελέγχο αδειών και πνευματικών δικαιωμάτων καθώς και να παρέχουν μια  ροή εργασίας συμμόρφωσης. Η τελευταία έκδοση, 3.1, περιλαμβάνει βελτιώσεις στο περιβάλλον χρήσης νέο Dockerfile, υποστήριξη για την ανταλλαγή πληροφοριών FOSSology με άλλα προγράμματα και δημιουργία αρχείων πνευματικών δικαιωμάτων Debian.

“Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τα άτομα που χρησιμοποιούν το Linux στα προϊόντα τους, να κατανοήσουν τις άδειες που σχετίζονται με τον κώδικα που χρησιμοποιούν, το ποιοι συνέβαλαν στον κώδικα  και τι χρειάζονται οι χρήστες για να συμμορφωθούν με την άδεια που έχουν επιλέξει οι συγγραφείς”, δήλωσε ο Mike Dolan , Αντιπρόεδρος στρατηγικών προγραμμάτων για το Linux Foundation.

Πηγή άρθρου: http://sdtimes.com

Leave a Comment