ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Licensed: Ένα εργαλείο για το χειρισμό αδειών ανοιχτού κώδικα από το Github

Η αδειοδότηση ανοιχτού κώδικα μπορεί να  γίνει πολύπλοκη.  Σήμερα, η  πλειοψηφία των προγραμμάτων αποτελείται από 20% αρχικό πρωτότυπο κώδικα και πάνω από 80% επανάχρηση υπάρχοντος ανοιχτού κώδικα. Για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπαγόμενων επιπλοκών αδειοδότησης, το GitHub διαθέτει με  ανοιχτή άδεια χρήσης, το Licensed, ένα εσωτερικό εργαλείο που χρησιμοποίησε για να αυτοματοποιήσει κάποια από τις διαδικασίες αδειοδότησης έργων ανοιχτού κώδικα του GitHub.

Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό αν ληφθεί υπόψη  ότι μόνο πριν από λίγα χρόνια, η στάση του GitHub όσον αφορά την αδειοδότηση οδήγησε στο 77% των προγραμμάτων στο GitHub να μην έχουν άδειες χρήσης. Αν αυτό δεν ακούγεται σημαντικό για εσάς, τότε είστε προγραμματιστής που ποτέ δεν προσπάθησε εκμεταλλευτεί εμπορικά το πρόγραμμά του

Το Licensed θα βοηθήσει τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την αδειοδότηση ανοιχτού κώδικα τους εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα με τις άδειες των εξαρτήσεων ενός προγράμματος κατά την έναρξη του κύκλου ανάπτυξής του.

Το Licenced λειτουργεί σε οποιοδήποτε αποθετήριο Git, εντοπίζοντας, αποθηκεύοντας προσωρινά και ελέγχοντας μεταδεδομένα για εξαρτήσεις. Μπορεί να ανιχνεύσει εξαρτήσεις από πολλές γλώσσες προγραμματισμού και διαχειριστές πακέτων σε πολλαπλά έργα σε ένα μόνο αποθετήριο. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στο Licensed να λειτουργεί εξίσου καλά για ένα αποθετήριο που φιλοξενεί χιλιάδες έργα όπως θα ήταν για ένα αποθετήριο που περιείχε ένα μόνο έργο.

Αυτό το νέο πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα λειτουργεί με τις έννοιες των “εφαρμογών”. Μια εφαρμογή ορίζεται ως ο συνδυασμός μιας πηγής προέλευσης και ενός καταλόγου προσωρινής μνήμης. Ένα αρχείο ρυθμίσεων χρησιμοποιείται για να καθορίσετε μία ή περισσότερες εφαρμογές που  θέλετε να ελέγξετε σχετικά με τις άδειες χρήσης τους.

Το πρόγραμμα εντοπίζει τις εξαρτήσεις που υπάρχουν για κάθε μία από τις εφαρμογές σας. Για κάθε εξαρτημένη βιβλιοθήκη ή ρουτίνα που βρέθηκαν, το Licensed βρίσκει την τοποθεσία της πηγής  της εξάρτησης στο τοπικό περιβάλλον και εξάγει τα βασικά μεταδεδομένα (π.χ. όνομα, έκδοση, αρχική σελίδα και περίληψη). Στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το πρόγραμμα του Licensee  για να καθορίσει την άδεια κάθε αρχείου εξάρτησης και να βρει το κείμενο της άδειας χρήσης.

Το Licensed στη συνέχεια αποθηκεύει τα μεταδεδομένα και τις άδειες χρήσης. Μόλις ολοκληρωθεί η αποθήκευση, η προσωρινή μνήμη του καθιστά εύκολη την επίβλεψη τέτοιων κοινών προβλημάτων αδειοδότησης όπως τα αρχεία που απαιτούν να διανείμετε ένα αντίγραφο των απαιτούμενων αδειών. Το Licensed καθιστά εύκολη όχι μόνο την αυτοματοποίηση της κατασκευής και διανομής αυτών των αδειών, αλλά και την παροχή αδειών χρήσης  για το έργο σας. Αν το Licensed εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, αναφέρει τυχόν εξαρτήσεις που χρειάζονται αναθεώρηση.

Το Licensed εξασφαλίζει ότι οι εξαρτήσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις άδειας ανοικτού κώδικα μέσω μιας εργασίας συνεχούς ενοποίησης (CI). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γλυτώνει ο προγραμματιστής από το πρόβλημα της παρακολούθησης των αδειών χρήσης του κώδικα του.

Πηγή άρθρου: http://www.zdnet.com

 

One thought on “Licensed: Ένα εργαλείο για το χειρισμό αδειών ανοιχτού κώδικα από το Github

  1. Φαίνεται πολύ ωραίο και ενδιαφέρον εργαλείο που πιθανότατα θα είναι όντως πολύ χρήσιμο!
    Απλώς δε κατάλαβα καλά, είναι επέκταση του Git ( άρα παίζει ανεξαρτήτως του GItHub, π.χ. και στο GitLab ) ή ενσωμάτοση στο GitHub ;

Leave a Comment