ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα από τον πλανήτη…planet.ellak.gr: Συγκριτική μελέτη: Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο στα κράτη μέλη της ΕΕ

by: Έλενα Τζούλια

Στην έκθεση που επισυνάπτεται στο παρόν επιχειρείται η συγκριτική επισκόπηση της πολιτικής που ακολουθείται στα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και σε τρία Ευρωπαϊκά Δικαστήρια (ΔΕΕ, ΕΔΔΑ, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας), σε σχέση με την ανάρτηση δικαστικών αποφάσεων στο διαδίκτυο με ανοιχτή πρόσβαση στο ευρύ κοινό. Η μελέτη επικεντρώνεται σε τρία βασικά θέματα:

  • την πολιτική και τις πρακτικές όσον αφορά την ηλεκτρονική δημοσίευση των αποφάσεων
  • την προστασία δεδομένων και τα ανοικτά δεδομένα
  • και τη μέθοδο παραπομπής σε δικαστικές αποφάσεις, ιδίως δε την εφαρμογή του «Αναγνωριστικού Ευρωπαικής Νομολογίας (ECLI)».

Στη μελέτη επισημαίνονται διαφορές ως προς την ανωνυμοποίηση των δικαστικών αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις ψηφιοποιούνται και καθίστανται προσιτές στο διαδίκτυο, καθώς και ως προς τη μέθοδο αρίθμησης και παραπομπής σε δικαστικές αποφάσεις. Στο τέλος η μελέτη συνοψίζει τα πορίσματά της και προτείνει ενέργειες για την καλύτερη προσβασιμότητα της Ευρωπαικής νομολογίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το εν λόγω κείμενο, εδώ.

Πηγή άρθρου: planet.ellak.gr     http://www.justina.gr

Leave a Comment