ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για τη δημιουργία ομάδας έργου συμμόρφωσης στους κανόνες του GDPR με χρήση ανοιχτού λογισμικού

O GDPR (General Data Protection Regulation), δηλαδή ο Γενικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων και η ενσωμάτωσή του στην Ελληνική Νομοθεσία, φέρνουν σημαντικές αλλαγές στην ασφάλεια δεδομένων και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ως ημερομηνία επίσημης έναρξης εφαρμογής του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου έχει οριστεί η 25η Μαΐου του 2018.

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στο πλαίσιο των δράσεων του για το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά δεδομένα και την ανοιχτή επιχειρηματικότητα, θα δημιουργήσει μια Ομάδα Έργου για την μελέτη και τη συγγραφή ενός οδηγού (toolkit ) για λύσεις εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς και θα είναι παράλληλα συμβατές με τις απαιτήσεις του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε όσους νομικούς, προγραμματιστές και business analysts ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου και να συνδράμουν στο ως άνω έργο, να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα. (μέχρι τις 16/04/2018)

Στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία μιας τεκμηριωμένης εργαλειοθήκης ανοιχτού λογισμικού, η όποια θα είναι ελεύθερα διαθέσιμη για χρήση από όσες επιχειρήσεις – οργανισμούς ασχολούνται με την εφαρμογή του GDPR.

Leave a Comment