ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Patent Office: Προστατεύοντας την καινοτομία από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Δύο ερευνητές από το Vrije Universiteit Brussel του Βελγίου έχουν δημιουργήσει  το  Open Patent Office, με στόχο να συγκεντρώσουν τις καινοτόμες ιδέες για να τις υπερασπιστoύν από το να αποκλειστούν από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν συμβάλλουν πλέον στην καινοτομία ή τη γνώση και συχνά δημιουργούν απώλειες αντί για κέρδη. Αντίθετα, υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για αμυντικές δημοσιεύσεις  πατεντών που να επιτρέπουν την ανοιχτή καινοτομία.

Ο κύριος στόχος του Open Patent Office είναι να αποτρέψει την ιδιοποίηση της καινοτομίας από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας . «To Open Patent Office καταγράφει την καινοτομία ώστε να αποφευχθεί να κατοχυρωθεί η ιδέα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αργότερα, από κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι δική του“, λέει ο Questier.

Ήδη, αρκετοί ερευνητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών. “Οι μαθηματικές μέθοδοι δεν μπορεί να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά η κοινή χρήση τους στο public domain μπορεί να είναι χρήσιμη», λέει ο Questier. Η πρωτοβουλία αυτή, επίσης, ενδιαφέρει και τους πληρεξούσιους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Μερικές φορές οι εφαρμογές μερικών πατεντών δεν είναι κερδοφόρα. Ένα «ανοιχτό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» μπορεί να λειτουργήσει ως μια αμυντική στρατηγική για την προστασία της ελευθερίας του, λέει Questier.

Οι δύο ερευνητές λένε ότι το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν είναι πλέον επωφελές για την κοινότητα. Το σύστημα είναι ιδιαίτερα προβληματικό για την ανάπτυξη λογισμικού. Προβλήματα περιλαμβάνουν patent trolls και δικαστικούς πολέμους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με τεράστιο κόστος για επίλυση των διαφορών που εμποδίζουν ακόμη και τις μεγαλύτερες εταιρείες. Επιπλέον, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι ακριβή, και εμποδίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. «Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένας φόρος επί της καινοτομίας, που μερικοί επιστήμονες εκτιμούν το κόστος τους να είναι μεταξύ 12% και 30%», λέει ο Questier.

Στην σελίδα του Open Patent Office θα καταγράφεται η πλήρη περιγραφή της καινοτομίας, τα σχέδια και τα συμπεράσματα, έτσι ώστε οι άλλοι να μπορούν να εφαρμόσουν την ιδέα. Οι καινοτομίες  δημοσιεύονται αμέσως, με επαληθεύσιμα χρονικές σημάνσεις. Το περιεχόμενο θα βελτιστοποιηθεί για τις μηχανές αναζήτησης και οι υπεύθυνοι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ακολυθούν  τη διεθνή ταξινόμηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

“Με παρόμοιο τρόπο με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, θα παρέχεται στους εφευρέτες ένας αριθμός ευρετηρίου ανοιχτού διπλώματος ευρεσιτεχνίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν το έργο τους», λέει ο Questier. Η ιστοσελίδα θα προωθεί επίσης τη συζήτηση των ιδεών, λέει Questier. “Γιατί αν οι ιδέες μιλούν, γίνονται εξυπνότερες.”

Περισσότερες πληροφορίες: Open Patent Office

Leave a Comment