ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρχεται ο νέος Κανονισμός για τα μη προσωπικά δεδομένα

Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), του Συμβουλίου των Υπουργών της ΕΕ (Συμβούλιο) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήρθαν σε πολιτική συμφωνία αργά το βράδυ της Τρίτης, 19 Ιουνίου 2018, αναφορικά με τους νέους κανόνες για την ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την επιβολή αδικαιολόγητων περιορισμών.

Οι νέοι κανόνες θα συμβάλλουν ακόμα στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων εντός της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Πέραν της εξάλειψης των εμποδίων στην ελεύθερη ροή των δεδομένων, οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία με τη δημιουργία ανάπτυξης η οποία εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης έως και 4% του ενωσιακού ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Οι νέοι κανόνες για την ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων προβλέπουν τα εξής:

  • Διασφάλιση της ελεύθερης ροής δεδομένων ανεξαρτήτως συνόρων: Οι νέοι κανόνες θέτουν ένα πλαίσιο για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ, απαγορεύοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε ισχύοντα ή μελλοντικό γεωγραφικό περιορισμό δεδομένων σε περιοριστικά συγκεκριμένες περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων στον δημόσιο τομέα. Ο νέος κανονισμός για την ελεύθερη ροή μη προσωπικών δεδομένων δε θα επηρεάσει την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς δεν καλύπτει τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, οι δύο κανονισμοί θα εφαρμόζονται μαζί προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή όλων των δεδομένων –προσωπικών και μη προσωπικών- δημιουργώντας έτσι έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων. Στην περίπτωση ενός μεικτού συνόλου δεδομένων, το υποσύνολο των προσωπικών δεδομένων θα υπόκειται στις διατάξεις του GDPR, ενώ το υποσύνολο των μη προσωπικών δεδομένων θα υπόκειται στην αρχή της ελεύθερης ροής των μη προσωπικών δεδομένων.
  • Διασφάλιση διαθεσιμότητας των δεδομένων για ρυθμιστικό έλεγχο: Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα για ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς σκοπούς όταν αυτά αποθηκεύονται ή επεξεργάζονται εντός της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις σε χρήστες οι οποίοι εμποδίζουν την πρόσβαση σε δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα σε άλλο κράτος μέλος.
  • Συμβολή στη δημιουργία κωδικών δεοντολογίας για τις υπηρεσίες νέφους (cloud services) προκειμένου να διευκολυνθεί η αλλαγή μεταξύ παρόχων υπηρεσιών νέφους μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει την αγορά των υπηρεσιών νέφους πιο ευέλικτη και τις υπηρεσίες δεδομένων στην ΕΕ πολύ πιο οικονομικές.

Τα συμφωνηθέντα μέτρα είναι πλήρως εναρμονισμένα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για την ελεύθερη μετάδοση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ.

Δηλώσεις

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Οικονομία, Andrus Ansip, δήλωσε: «Οι γεωγραφικοί περιορισμοί αποτελούν ένδειξη προστατευτισμού, ο οποίος δεν είναι ανεκτός σε μία ενιαία αγορά. Μετά την κατοχύρωση της ελεύθερης μετακίνησης προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, πραγματοποιούμε με αυτή τη συμφωνία το επόμενο βήμα προς μία ελεύθερη ροή  μη προσωπικών δεδομένων με στόχο να προσελκύσουμε τεχνολογικές καινοτομίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο για όλους τους τύπους δεδομένων.»

Η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, Mariya Gabriel, δήλωσε: «Τα δεδομένα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της σύγχρονης ψηφιακής οικονομίας και αυτή η νομοθετική πρόταση θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων. Η ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ευκαιριών καινοτομίας. Με αυτή τη συμφωνία βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως το τέλος του 2018.»

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των μη προσωπικών δεδομένων τον Σεπτέμβριο του 2017 ως μέρος των δηλώσεων του Προέδρου Jean-Claude Juncker στην Κατάσταση της Ένωσης και οι οποίες αφορούσαν την απελευθέρωση της μέγιστης δυναμικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας Δεδομένων. Ανακοινώθηκε σαν μία από τις βασικές δράσεις στην ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά.

Το πλήρες κείμενο του σχεδίου του υπό επεξεργασία κανονισμού είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής

 

Πηγή άρθρου: https://www.lawspot.gr

Leave a Comment