ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα του Εθνικού Παρατηρητηρίου Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO) για τη νομική χαρτογράφηση του EIF toolbox

Το EIF Toolbox είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που διατηρείται από το Εθνικό Παρατηρητήριο Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (NIFO), το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF). Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις και να τις εξοπλίζει με τα απαραίτητα εργαλεία για την εφαρμογή του EIF. Ο κύριος σκοπός της εργαλειοθήκης του EIF είναι να παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαλειτουργικότητα και να επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις κατά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πτυχών της διαλειτουργικότητας ή κατά το σχεδιασμό μιας νέας ψηφιακής υπηρεσίας.

Πέρυσι, μια νέα δυνατότητα εισήχθη στην εργαλειοθήκη του EIF: H νομική χαρτογράφηση των σχετικών νομοθεσιών της ΕΕ που συμβάλλουν στην εφαρμογή των συστάσεων του EIF. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να συμβουλευτείτε σχετικές νομικές πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν συνδεθεί με διαφορετικές συστάσεις του EIF. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό όταν συμβουλευτείτε οποιαδήποτε σύσταση του ΕIF στο πλαίσιο των πυλώνων του EIF

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι επομένως να συλλέξει σχόλια για τις ανάγκες σας , ως δυνητικοί χρήστες της νομικής χαρτογράφησης, προκειμένου να συνεχίσει να διαμορφώνει αυτό το χαρακτηριστικό γύρω από τους χρήστες του. Η έρευνα θα είναι ανοιχτή για συνεισφορές μέχρι την Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 .  

Για συμμετοχή στην έρευνα επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά το προσεχές διαδικτυακό σεμινάριο αφιερωμένο στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF) στα κράτη μέλη. Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου 2022, από τις 10:00 έως τις 12:00 μ.μ. CET . Μπορείτε να εγγραφείτε εδώ .

Leave a Comment