ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Software Package Data Exchange (SPDX): Ένα εργαλείο κατανόησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των αδειών ανοιχτού κώδικα

Ο ανοιχτός κώδικας λειτουργεί με επιτυχία, επειδή βασίζεται σε νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε ήδη, οι νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων δίνουν στους δημιουργούς έργων το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής (μεταξύ άλλων) της δουλειάς τους. Αυτά τα δικαιώματα επισυνάπτονται μόλις το έργο τοποθετηθεί σε ένα απτό μέσο (καταγεγραμμένο, αποθηκευμένο στο δίσκο κ.λπ.). Επομένως, τα δικαιώματα που χορηγούν οι άδειες ανοιχτού κώδικα βασίζονται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αλλά ποια δικαιώματα χορηγούνται ειδικά; Αυτό εξαρτάται από την άδεια που επιλέγει ο προγραμματιστής. Τα περισσότερα έργα χρησιμοποιούν μία από τις τυπικές άδειες χρήσης, αλλά αυτές δεν είναι πάντοτε σωστά κατανοητές από τους δημιουργούς . Για παράδειγμα, ένα έργο μπορεί να κυκλοφορήσει υπό την “Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL)”. Αλλά ποια έκδοση; Και μπορεί ο παραλήπτης να επιλέξει μια πιο πρόσφατη έκδοση εάν το επιθυμεί;

Το  Software Package Data Exchange (SPDX) είναι ένα έργο του Linux Foundation που έχει σαν στόχο να συμβάλει στη μείωση της ασάφειας του λογισμικού, καθορίζοντας πρότυπα για την αναφορά πληροφοριών. Η άδεια είναι μια τέτοια πληροφορία. Το SPDX παρέχει μια μορφή για την εμφάνιση της συγκεκριμένης παραλλαγής της άδειας και της έκδοσης που ισχύει για ένα πακέτο λογισμικού. Με περισσότερες από 300 άδειες, σίγουρα θα βρείτε αυτή που χρησιμοποιείτε. Η λίστα αδειών περιέχει ένα φιλικό προς τον άνθρωπο όνομα, ένα σύντομο όνομα και έναν σύνδεσμο προς το πλήρες κείμενο της άδειας. Το SPDX παρέχει επίσης οδηγίες για την αντιστοίχιση του κειμένου ενός αρχείου άδειας χρήσης με το επίσημο κείμενο της άδειας.

Η Ομάδα Εργασίας SPDX εξέδωσε πρόσφατα την έκδοση 3.0 της λίστας αδειών χρήσης. Αυτή η σημαντική αναθεώρηση περιλαμβάνει διευκρινιστικά αναγνωριστικά για τις εκδόσεις GPL, βελτιωμένη καθοδήγηση αντιστοίχισης και ένα νέο κύριο μορφότυπο για τη λίστα. Η νέα μορφή αντικαθιστά ένα υπολογιστικό φύλλο και αρχεία κειμένου υπέρ ενός πρότυπου τύπου XML. Αυτό επιτρέπει την πλουσιότερη έκφραση πεδίων εντός των αδειών.

Ένας σαφής μηχανισμός επικοινωνίας των αδειών χρήσης ενδέχεται να μην φαίνεται πολύ σημαντικός για τον κύριο του έργου, αλλά είναι πολύ σημαντικός για τους μεταγενέστερους προγραμματιστές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους  προγραμματιστές σε εταιρίες , οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να παρέχουν στους πελάτες τους μια λίστα με το τι έχουν χρησιμοποιήσει στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι συνιστώσες από τα πακέτα λογισμικού. Ή ίσως το νομικό τμήμα θέλει να γνωρίζει ποιες άδειες ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιούνται, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης.

Όποια και αν είναι η αιτία, με το πρότυπο SPDX και τα εργαλεία όπως οι Ομάδες εργασίας του SPDX   και μέσω των  υποστηριζόμενων από την κοινότητα ή των εμπορικών εργαλείων, οι προγραμματιστές έχουν έναν τρόπο επικοινωνίας των αδειών χρήσης λογισμικού με έναν κατανοητό τρόπο.

Πηγή άρθρου: https://opensource.com

One thought on “Software Package Data Exchange (SPDX): Ένα εργαλείο κατανόησης των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των αδειών ανοιχτού κώδικα

  1. Όντως το θέμα των αδειών είναι ένας μπελάς και δε κάθετε κάποιος εύκολα να το μελετήσει.. 😛
    Μακάρι να βοηθήσει στην πράξη.

Leave a Comment