ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η EUPL v1.2 εγκρίθηκε και επίσημα από το Open Source Initiative

Η νέα έκδοση  1.2 της  Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) που δημοσιεύτηκε στο τέλος Μαΐου, πιστοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Open Source Initiative (OSI) ως πλήρως συμβατή με τον ορισμό του ανοιχτού κώδικα ( Open Source Definition (OSD) ) Στις 13 Ιουλίου 2017, ο Richard Fontana του Open Source Initiative κοινοποίησε και επίσημα την … Read more