ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η EUPL v1.2 εγκρίθηκε και επίσημα από το Open Source Initiative

Η νέα έκδοση  1.2 της  Ευρωπαϊκής Δημόσιας Άδειας (EUPL) που δημοσιεύτηκε στο τέλος Μαΐου, πιστοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Open Source Initiative (OSI) ως πλήρως συμβατή με τον ορισμό του ανοιχτού κώδικα ( Open Source Definition (OSD) )

Στις 13 Ιουλίου 2017, ο Richard Fontana του Open Source Initiative κοινοποίησε και επίσημα την έγκριση της EUPL v.1.2: “Το OSI έχει εγκρίνει την EUPL v1.2 , και θα προστεθεί στον δημόσιο κατάλογο των αδειών που έχουν εγκριθεί από το OSI σε εύθετο χρόνο.” Όπως συμβαίνει με την EUPL 1.1, η έγκριση επεκτείνεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της άδειας. Εκτός από τη συμμόρφωση αυτή και για την αποφυγή της υπερβολικής πολλαπλασιασμού των συνιστώμενων αδειών, το OSI ζητά επιπρόσθετα κριτήρια όπως η πρωτοτυπία, η μοναδικότητα (μια νέα άδεια δεν θα πρέπει να αντιγράφει μια υπάρχουσα), η υποστήριξη μιας σημαντικής κοινότητας ή οργανισμού ανοιχτού κώδικα.

Το Open Source Initiative (OSI) είναι μια οργάνωση που αφορά την προώθηση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα , η οποία ιδρύθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 1998 από τον Bruce Perens και Eric S. Raymond.  Σύμφωνα με το Open Source Definition (OSD) οι προϋποθέσεις για  να εγκριθεί ένα λογισμικό ως Ανοικτού Κώδικα και αυτές είναι οι εξής:

1. Δωρεάν Ανακατανομή
Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει οποιοδήποτε μέρος από την πώληση ή να δώσει το λογισμικό ως ένα συστατικό μιας συνολικής διανομής λογισμικού που περιέχει προγράμματα από πολλές διαφορετικές πηγές. Η άδεια δεν πρέπει να απαιτεί δικαιώματα ή άλλα τέλη για τέτοια πώληση.

2. Πρωτογενής κώδικας
Το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει τον πηγαίο κώδικα και  να επιτρέπει τη διανομή του. Όταν κάποια μορφή ενός προϊόντος δεν διανέμεται με τον πηγαίο κώδικα, θα πρέπει να υπάρχει μια καλά δημοσιευμένη επεξήγηση για την απόκτηση του πηγαίου κώδικα και κατά προτίμηση το κατέβαOpen Source Definition (OSD)σμα γίνεται μέσω του Διαδικτύου χωρίς χρέωση. Ο πηγαίος κώδικας πρέπει να είναι η προτιμώμενη μορφή στην οποία ένας προγραμματιστής θα τροποποιήσει το πρόγραμμα. Σκόπιμα ασαφής κώδικας δεν επιτρέπεται.

3. Παράγωγα Έργα
Η άδεια πρέπει να επιτρέπει τροποποιήσεις και παραγόμενα έργα, και πρέπει να τους επιτρέπουν να διανεμηθούν υπό τους ίδιους όρους με την άδεια του αρχικού λογισμικού.

4. Ακεραιότητα του πηγαίου κώδικα του συγγραφέα
Η άδεια μπορεί να περιορίσει πηγαίο κώδικα από το να διανέμεται σε τροποποιημένη μορφή.

5. Δεν υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος ατόμων ή ομάδων
Η άδεια δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις εις βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας προσώπων.

6. Καμία διάκριση ενάντια στα πεδία της
Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει κανέναν από τη χρήση του προγράμματος σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να περιορίσει το πρόγραμμα από το να χρησιμοποιείται σε μια επιχείρηση, ή από το να χρησιμοποιείται για τη γενετική έρευνα.

7. Διανομή αδείας
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζονται, χωρίς την ανάγκη εκτέλεσης μιας επιπλέον άδειας.

8.Η άδεια δεν πρέπει να είναι ειδικά για ένα προϊόν
Τα δικαιώματα που συνδέονται με το πρόγραμμα δεν πρέπει να εξαρτώνται από την ύπαρξη μέρος του προγράμματος μιας συγκεκριμένης διανομής λογισμικού. Αν το πρόγραμμα που προέρχεται από την εν λόγω διανομή χρησιμοποιείται ή διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης του προγράμματος, όλα τα μέρη στα οποία το πρόγραμμα αναδιανέμεται πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που χορηγούνται σε συνδυασμό με την αρχική διανομή του λογισμικού.

9.Η άδεια δεν πρέπει να περιορίζει άλλο λογισμικό
Η άδεια δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς σε άλλο λογισμικό που διανέμεται μαζί με το αδειοδοτημένο λογισμικό.

10. Η άδεια πρέπει να τεχνολογικά ουδέτερη
Καμία διάταξη της άδειας δεν πρέπει να στηρίζεται σε οποιοδήποτε μεμονωμένη τεχνολογία.

Πηγές άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu   https://opensource.org/osd

Leave a Comment